wz

Povídání Ježka Brtnického o Brtnici

Vážení návštěvníci, vítám vás na stránkách Povídání Ježka Brtnického, ve kterém si můžete přečíst něco o tom, jak to bývalo…

Tato část povídání  je věnována městečku Brtnice, její historii, jejím obyvatelům a všemu tomu, jak to bývalo…

                        Povídání je o životě v dřívějších dobách. Chceme-li si přiblížit obec našich předků, musíme si předně upřesnit, co k takové obci nerozlučně patřilo a čím se odlišovala. 

            Na prvním místě to je společenské postavení obyvatel, které se tak výrazně projevuje v její zástavbě. Dřívější obec přísně dodržovala rozdíly mezi

jednotlivými zástupci obyvatelstva. Na vrcholu byla vrchnost, výsadní postavení mezi obyvateli měli její zástupci – rychtář a později obecní rada, na dalším nižším pomyslném stupínku jsou zástupci církve – farář, pak následují zástupci některých silných řemesel - většinou to bývali mlynáři, potom bohatí sedláci, bohatí měšťané a žebříček obyvatel končí tím posledním žebrákem o, které se ovšem obec v tehdejších dobách musela postarat.

Na druhém místě je to prostředí tehdejší obce se svými osobitými vztahy mezi jejími obyvateli. Vzájemné vztahy jsou dané zejména úzkými příbuzenskými vztahy a téměř nulovou anonymitou. 

Odlišnost dřívější obce byla také v životním stylu tehdejších lidí, kdy značnou část obyvatelé trávili mimo dům a to s ohledem na roční období. Byly to zejména polní práce, ať již na vlastním nebo na cizím jako námezdná síla, nebo později dojížděním do většího a vzdálenějšího místa za prací. Rozdíl je také v tom, že většina obyvatel začínala svou práci s rozedněním a často končila po setmění.

Největší odlišnost dřívější obce  je však v místních obyčejích, tradicích a zvycích, majících povahu svátků a jsou drženy všemi vrstvami obyvatel. Ať jsou to křesťanské svátky – Velikonoce, Vánoce, nebo se týkají výhradně venkovského prostředí – Pálení čarodějnic, poutě, dožínky a … Uvědomíte si možná, co dnešnímu uspěchanému životu chybí. Dozvíte se o střídání ročních období i o zemědělských pracích. Nemusíte být na venkově, můžete alespoň virtuálně s tímto povídáním prožít to, co bylo součástí běžného roku našich předků.

V tomto povídání se dozvíte, jaké jsou krásné procházky po městečku,  jeho jednotlivými starobylými uličkami. Pozvu vás na procházky po jeho nejbližším i na výlety vzdálenější.

            Při prohlížení těchto stránek jsme bohužel vázáni možnostmi výpočetní techniky a tak „listování“ má určitá omezení. Po levé straně máte seznam jednotlivých kapitol v této knize a teprve po kliknutí na „Název kapitoly“ se vám otevře přístup k obsahu a jednotlivým článkům v této kapitole.

 

Brtnice

Krátké seznámení s městečkem Brtnice. Můžete si prohlédnout její historickou, nebo současnou mapu anebo se podívat na letecký pohled jak Brtnice vypadá z výšky.

 

Povídání o městečku

Spousta zajímavých kapitolek například o tom Jak Brtnice přišla ke svému jménu, O ponocenském zpěvu, O brtnické pouti, O návštěvách červeného kohouta a řady dalších. Kapitoly Povídání o městečku vychází z historicky doložených podkladů, ale nejsou plné suchých letopočtů.

 

Střípky historie

Historie od šerého dávnověku, k První písemné zmínce o Brtnici, o Držitelích brtnického panství, o historii moru a o Švédech v Brtnici. O spolcích a významných provozech až do II. světové války. Tato kapitola vychází z kronik a jiných přesných historických podkladů.

 

Co se do historie nevešlo

Konkrétními událosi městečka poněkud hlouběji a podrobněji. Najdete zde například kapitolku o Brtnickém hudebním inventáři, O Rychtářském právu, o tom jak Hoffmann vzpomíná na Brtnici a řadu dalších. Zkrátka všechno to povídání, co se nevešlo do Střípků historie Brtnice.

 

O brtnickém panství

Zevrubně jsme se seznámily s majiteli Brtnice a brtnického panství a pojďme se teď podívat na jednotlivé obce, kde jsou respektive, kde byly. Je těžké se dopátrat, co v průběhu dějinných událostí patřilo k brtnickému panství. Majetek byl prodáván, dělen jako dědictví, konfiskován, dobit a vypálen a…, nějaké stopy však zůstaly.

 

Historie domů

V Brtnici jsou dodnes zbytky značného rozsahu středověké zástavby kolem dvou významných městských prostorů.  Jedním z nich je nynější náměstí, rozdělené říčkou Brtničkou na vlastní náměstí a Horní náměstí. Druhý významný prostor bylo tak zvané Tržiště, na kterém byl situován i městský farní kostel. Současní historická Brtnice - to je na 450 čísel historických domů.  S některými z nich se nyní v této kapitolce můžete seznámit.

 

Historie rodů

V této kapitole si povíme něco o historie rodů v Brtnici a pás slov o slavných rodácích a osobnostech městečka. V Povídání o Brtnici jsme se seznámili letem světem s několika významnými osobnostmi městečka.  Podrobnější povídání o slavných rodácích přísluší spíše této kapitole, a proto pojďte se podívat za slavnými rodáky a významnými osobnostmi našeho městečka.

 

Střípky historie Židů

V této kapitole si povíme něco mimo jiné o tom, kdo jsou Židé a pár slov o jejich náboženství. Připomeneme si historii Židů na brtnicku, vzpomeneme si na jejich synagogu, školu, hřbitov a podíváme se na útržky vzpomínek židovských spoluobčanů.

 

Vzpomínky rodáků, pamětníků

V této kapitole se seznámíme se vzpomínkami rodáků, pamětníků. Připomeneme si střípky vzpomínek na některé události, zavzpomínáme na brtnické „figurky“ a životní příběhy některých z nich a spolu s nimi zavzpomínáme třeba na židovské spoluobčany. Ke vzpomínkám patří také historie Brtnického zpravodaje.  

 

Legendy

Tak jako ke každému pořádnému městečku, stejně tak i k Brtnici, se vztahují pověsti a zkazky, které se snad staly či přihodily a jsou uchovávány po generace v ústním podání. V průběhu pátrání po brtnické historii jich bylo pár zaznamenáno a tak pro další věky jsou zde uchovány.

 

Tradice

Tradice, se v  Brtnici udržovaly po generace. Tradice patřily nezastupitelně k životu lidu v průběhu roku. Sloužily nejen k tomu, aby bylo nějakým způsobem zabezpečeno zdraví rodiny, ale také dobré výnosy a vše dobré bylo zabezpečeno do dalšího času. Můžeme si přečíst o tradicích o svátcích, o tradicích v životě lidském i tradicích kolem hospodářství.

 

Výlety, procházky a zajímavá místa

Pojďte se podívat, jaké jsou krásné procházky po městečku, jeho jednotlivými starobylými uličkami. Pozvu vás na procházky po jeho nejbližším i vzdálenějším okolí. Procházka je virtuální, jako soubor obrázků doplněných mapkou a krátkým povídáním. Procházky – výlety jsem rozdělil do tří kapitol.

První – výlety do přírody – zde si člověk odpočine od každodenního shonu a načerpá novou pozitivní energii.

Druhá kapitola – procházky za památkami – procházka po pamětihodnostech městečka. Na této procházce si možná i vy uvědomíte, kolem čeho jste chodily každý den a jak je naše městečko krásné.

Třetí kapitola – turisticky zajímavá místa v okolí – když se podíváme na turistickou mapu okolí Brtnice, najdeme spoustu zajímavých cílů možných výletů. Můžeme se vydat pěšky do nejbližšího okolí, vyjet si na kole a ti méně zdatní, nebo s malými dětmi, mohou si udělat výlet autem.

 

Fotogalerie

Tou otevřenou fotogalerií vás zvu na virtuální prohlídku městečka Brtnice a jeho okolí. Ke každému souboru fotografií si můžete také přečíst krátký komentář. (V otevřené fotogalerii  je místo i pro vaše fotografie Brtnice.)

 

Přeji vám příjemně prožité chvíle strávené nad historií našeho malebného městečka na Českomoravské vysočině a věřím, že Povídání přiblíží nové informace. Prosím omluvte některé nedostatky, Povídání Ježka Brtnického je stále otevřený soubor jednotlivých článků a celých kapitol. Povídání vzniká také díky vašim podnětům a zaslaným podkladům. Dosud nemá konečnou podobu a rovněž neprošlo jazykovou a stylistickou úpravou.

Když se vám povídání bude líbit, povězte to jiným, pokud k němu máte připomínky, napište mi    Ježek Brtnický