wz

Povídání o tom co se nevešlo do historie o Brtnici.

 

První, člověkem vyvolaná, ekologická katastrofa Brtnice a okolí.

 

Katova hora.

 

O myslivosti a myslivcích.

Lesy a Brtnice

Myslivost

Myslivci

Myslivecká mluva

Myslivecké odívání

Troubení při lovech

Trestání provinění

Myslivecké průpovídky

Myslivecké pověry

Myslivecká tradice

Myslivečtí patroni

Myslivecké pověsti

Lidová myslivecká přísloví

Myslivecké pranostiky

 

O lesích a lesním hospodářství.

 

Lid obecný a les.

 

Zápis o honu z roku 1884.

 

Rybníky a rybníkářství.

 

O rybníkářství.

 

Kdo byli rybníkáři.

 

Víno a Brtnice.

 

O cestách brtnických.

 

Cestáři.

 

O Smírčím kameni.

 

O autobuse Brtnice – Jihlava.

 

Stromořadí a Brtnice.

 

Malá Collaltovská Mozartiana.

 

Mecenáš Collalto.

 

Brtnický hudební inventář.

 

Brtnické hudební večery.

 

Tepper a Brtnice.

I. Příjezd císaře Ferdinanda II. roku 1630 do Brtnice

II. Příjezd Ferdinanda III. Roku 1638 do Brtnice

III. Příjezd císaře Leopolda I. roku 1679 do Brtnice

IV. Příjezd Josefa I. s chotí do Brtnice roku 1701

V. Příjezd Karla VI. s chotí a dcerou Marií Terezií do Brtnice roku 1723

VI. Vítání císaře Karla VI. a jeho choti hrabětem Antonínem Rombaldtem

VIII. Hostina na počest císaře Karla VI. na brtnickém zámku

IX. Karel VI. s císařovnou na lovu

X. Večerní radovánky na nádvoří brtnického zámku na počest císařovy návštěvy

XI. Loučení s císařskou návštěvou na nádvoří brtnického zámku

 

O rychtářském právu.

 

Pečetě na Brtnicku.

Albrecht Prusinovský z Víckova z Čejkovic

 

Burian z Valdštejna a na Brtnici

 

Burian z Valdštejna z Brtnice

 

Erazim z Volféřova

 

Erazim z Volféřova z Dlouhé Brtnice

 

Ferdinand I.

 

František I.

 

František II.

 

Hynek Brtnický z Valdštejna

 

Jan Adolf Městecký

 

Jan Zajímač z Kunštátu z Jevišovic

 

Jindřich Beránek z Petrovce

 

Jindřich Březnický z Náchoda z Dunajovic

 

Jindřich Hroch z Pošné z Heraltic

 

Josef II.

 

Karel VI.

 

Leopold I.

 

Mareš z Brtnice

 

Městská správa, město; Purkmistr a rada

 

Mikuláš Klouzal z Rynárce z Slavíkovic

 

Mikuláš Radkovec z Mirovic z Batelova

 

Obecní správa, obec; Úřad obecní

 

Půta z Ludanic z Rokytnice

 

Šoslín z Brtnice

 

Václav Bronec z Chrastovic

 

Václav z Volfířova z Dlouhé Brtnice

 

Vilém Prusinovský z Víckova z Cimburka

 

z Cornštejna

 

Zdeněk Brtnický z Valdštejna na Brtnici, Sádku, Heralticích a Mor. Budějovicích

 

Znata Prusinovský z Víckova z Orlovic

 

Kaplička Františka s Assisi

Píseň tvorstva

 

Brtnice a muzeum.

 

Hoffmann vzpomíná na rodnou Brtnici.

 

Z pamětí Josefa Hoffmanna.

 

Vídeňská secese v bukolické Brtnici – úpravy Hoffmannova domu.

 

Jaká byla Brtnice v roce 1900.

 

Sportovní organizace.

O Sokole v Brtnici.

 

Brtnické včeličky.

 

Historie českého školství.

 

Povídání o škole.

 

O domě na rohu Nábřeží a Židovské ulice.

 

Urbánkův palouk