wz

Brtnické pověsti a legendy.

 

Brtnický hastrman.

 

O porybném a pytlákovi.

 

Co se o nebožcích povídalo.

 

Jak byl zabit sladovník Hanuš.

 

Kterak k rvačce v šenkovně došlo.

 

Kterak vozka vodníka svezl.

 

O adjunktu z Brtnického zámku.

 

O bezbožném sedlákovi.

 

O brtnickém faráři a kaplanovi.

 

O brtnickém posvícení.

 

O brtnických klíčnicích.

 

O čertově uličce.

 

O Četovce.

 

O divožence z Brtnického kopce.

 

O chalupě v Oboře.

 

O Josefovi, kterak pití zanechal.

 

O kamenném kříži za Přísekou.

 

O kovářce.

 

O kováři a zvonění proti mrakům.

 

O lesmistru z Brnického polesí.

 

O našich strašidlech.

 

O písmáku a Jihlavském doktorusu.

 

O podivném mnichovi a strašidelné kočce.

 

O pokladu na Rokštýně.

 

O prachárně a ruce lidské.

 

O rytíři jak chytil Davida na hruškách.

 

O řezníku.

 

O soše P. Marie na mostě.

 

O tom jak padl jeden mýtus.

 

O třech ženách v ulici Hřbitovní.

 

O věčnosti a dvou kamarádech.

 

O vejměnku na Podmoklí.

 

O Vrzalově poli.

 

O zámeckém kostelu.

 

O záložně ve Valdštejnské ulici.

 

Svědectví mrtvého.

 

Pověst o zámeckém pokladu ve Valdštejnské ulici.

 

Pověst o pasáčkovi.

 

Pověst o bílé paní.

 

Pověst o odvážné dívce z Ostejkovic.

 

Pověst o řezníkovi a paní z Reitzensteinu.

 

Pověst o klášteře na brtnickém rynku.

 

Vartovací kámen ze Strážního kopce.

 

Zázračný obraz Bohorodičky v kapli hřbitovní.

 

Kterak Kašník ke koni přišel.

 

Brtnický pecivál - Prskař.

 

U Vlčí jámy.