wz

Brtnická fotogalerie.

 

Ježek Brtnický vás zve na virtuální prohlídku městečka Brtnice

 
Ježek Brtnický vás zve na virtuální prohlídku městečka Brtnice
Pohled na městečko Brtnice. Autor: Ježek Brnický. Více na:
http://www.albumfotek.cz/jezekbrtnicky/?page=galerie

 

            Galerie obsahuje řadu fotografií abecedně seřazených do jednotlivých tematických celků. K prohlédnutí fotografií se prosím připojte k internetu!

 

Celou fotogalerii si můžete prohlednout (bez komentáře), ale fotografie můžete do ní přesto vložit nebo zkopírovat.

            Věřím, že i mezi vámi je řada fotografů, kteří jsou ochotni se podělit o své obrázky s ostatními. Galerie si neklade za cíl, ukázat umělecké díla, ale zachytit naše městečko takové jaké je neby bylo. Jednotlivé soubory fotografií umístěné zatím v galerii a doplněné níže uvedeným komentářem jsou:

 

Aleje  - prohlédnout tuto galerii

Aleje
http://galerie.albumfotek.cz/20812/            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.      

Komentář k fotogalerii: Aleje:

            Cestou z Brtnice na Stonařov musíme projet obcí Jestřebí. Vesnička Jestřebí patřila od roku 1324 k brtnickému panství. V jeho lesích byl v letech 1815-17 postaven knížetem Eduardem Collaltem areál myslivny – lovecký zámeček, nazvaný „Aleje“. Klasicistní patrová budova s oválným sálem a nástřešním altánkem je obklopena třemi hájenkami postavenými na mýtině.        

            Tento zámeček se, po Chaloupkách, stává pokračovatelem Collaltovské pohostinnosti a jistě slouží nejen k reprezentaci a odpočinku panstva po honech zvěře v okolních lesích.  V 19. století nadále také vzrůstal význam lesů a s tím nutnost početnějšího personálu. Brtnice se také domáhá navrácení Černých lesů. I když tento spor je stále aktuální, je to také jeden z důvodů proč opustit Chaloupky a vystavět nový, větší lovecký zámeček v lesích na jihozápad od Jestřebí.

            V lesnaté krajině, která není téměř obydlená, (řada vesnic v této lokalitě během časů zanikla) a je zde hojnost zvěře. Les je obhospodařován spíše jako obora a dřevo zde nebylo intenzivně káceno. Lov nabývá více na významu, nejen jako zábava, ale i po stránce hospodářské. O tom svědčí i to, že brtnická obec byla povinna při panském lovu posílat po jeden týden 15 až 20 chlapců k nahánění zvěře nebo k vodění panských loveckých psů.

            Do listopadu 1946 zde trvale bydlel zámecký lesník, po jeho odstěhování zůstává areál pustý. Koncem roku 1953 byla částečně opravena myslivna, kterou do roku 1968 obýval hajný ČSL. Jeho odchodem do důchodu zůstal komplex zase bez života a chátral.

            Aleje to jsou cesty polesím – průseky a mají svá pojmenování:  Brtnická alej, Tabulní alej, Stonařovská alej, Zelená alej, Brtnická alej, Klatovská alej a  Kněžická alej. Lovecký zámeček je střed těchto sedmi paprsků lesních průseků, z nichž některé pokračují do volné krajiny stromovým.

 

Brtnička - Brtnička
http://galerie.albumfotek.cz/13947/ prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.  

Komentář k fotogalerii:

            Brtnice jak již víme, vznikla ve výhodné poloze v místech, kde se tok stejnojmenné říčky stáčí doleva, aby obtekl ostrožnu s kapličkou, jenž leží naproti kopci, na němž vznikl původně hrad. Koryto říčka je v nadmořské výšce kolem 510 m nad mořem. Údolí Brtničky se v těchto místech poněkud rozevírá, aby opět zmizela v zalesněném kaňonu, tak po dvou kilometrech za městečkem. Ostrožna uzavírala a chránila od severu údolí a právě v tomto místě, kde Haberská cesta opouští její tok. Tak nejstarší komunikační síť a Brtnička, byly základem k vytvoření prvotní osady. Některé prameny uvádějí, že její jméno bylo odvozeno hydronymem Brtničky, jako „potok tekoucí brťovým lesem“. Ale my víme své!

            I když Brtnička v průběhu staletích dokázala pořádně potrápit obyvatele Brtnice, nedají na její půvab a malebnost, která se městečku díky jejímu toku nedá upřít. Ve scenérii Brtnice se nevšedně říčka uplatňuje zejména se svými mosty. Protéká náměstím a starou zástavbou města a dotváří tak jeho kolorit.

            Kraj na říčce Brtnici je typickou ukázkou kolonizace lesního kraje. Svědčí o tom četné názvy Brtnice - (Trhová) Brtnice, Dlouhá Brtnice, Malá Brtnice (tj. Brtnička) a název hory Brtníku jižně od Brtničky apod.

            Prameny Brtničky jsou kladeny k obci Chalupy, nedaleko od Předína.Nejvíce vody posbírá cestou ke Kněžickému rybníku, potom teče kolem Víseckého vrchu k Vrzalovu rybníku. Od Kněžičkého rybníka byl vybudován náhon, který vede již Brtnicí pod ulici K Volejně.  Podél tohoto náhonu stávala řada domků, jenž využívaly vodní silu k pohonu strojů. Vlastní náhon hlavně sloužil pro brtnický mlýn, který stával vedle dnešního lihovaru u Sokolovny. 

            V kupeckém domě, který stával naproti radnice přes Brtničku, byla po velké povodni v roce 1929 zasazena hlava brtnického Vodoteče. Jeho vousatá brada byla v místech, kam až tehdy voda vystoupala. Je škoda, že se takovým drobným památkám nevěnovalo více pozornosti. 

            Říčka vlastní zástavbou Brtnice protéká velkým obloukem a její území opouští za Výrovou skálou, kterou nechává na svém pravém břehu. Protéká údolím Brtnice kolem Rokštejna a tam končí v Jihlavce. Území severně od Brtnice, kterým říčka protéká a nese její jméno, bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 2001. Zaujímá plochu 68,85 ha a je v nadmořské výšce 500 m nad mořem.

            Přírodní rezervaci Údolí Brtnice tvoří krásné údolí s romantickými zákoutími a zříceninou gotického hradu Rokštejna. Rezervace chrání údolní nivu kolem Brtničky se skalnatými stráněmi a s výskytem ohrožených druhů živočichů, především motýlů. Na území rezervace byl pozorován výskyt vydry říční.

 

Čápi - Čápi
http://galerie.albumfotek.cz/13948/ prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Každé jaro si brtnický občan vyvrací krk, aby zjistil, zda už nepřiletěli čápi, kteří hnízdí na komíně v domě na náměstí. Kdokoli jde kolem, neodolá a pozoruje starou známou dvojici.

            Pár si vybuduje hnízdo, které pak používá po mnoho let a každý rok ho pouze opravuje a rozšiřuje. Brtnické hnízdo je staré, za ta léta nabylo obrovských rozměrů a hmotnosti. Komín je slavným hnízdištěm čápů na náměstí již po mnoho generací. Své hnízdo na náměstí už nyní mají na kovové podložce připevněné z boku k vyvýšenému komínu. V komínu se topí a tak tímto způsobem je alespoň zčásti zabráněno přímému vykuřování. 

            Do hnízda složeného z větví a klestí čápice snese několik vajec, na kterých pak sedí asi měsíc. Je zajímavou procházkou, projít se uličkou ze středu Žabárny ke Kapli a cestou spodem louky pozorovat staré, jak vylepšují hnízdo, nebo později, jak pečují o svá mláďata

            Čáp bílý je na české poměry poměrně velký druh ptáka. Jeho váha se pohybuje v rozmezí 2 až 4 kila, čápice jsou o něco menší. Čápi bílí dosahují výšky kolem metru, rozpětí křídel je asi jeden a půl metru . Ve zbarvení převažuje bílá barva, konce letek jsou černé, zobák a dlouhé nohy červené, u mladých jedinců tmavé. Čápi při letu mají natažený  krk a jeho dlouhé nohy jsou natažené dozadu přečnívají jeho tělo, jakoby vlály. Při svých výletech často prohlíží své okolí z vyvýšeného komína, (U nás to většinou bývá komín lihovaru.) pak se ozývá svým typickým zvukovým projevem - klapáním zobákem. Když vyvedou mladé a ti se učí lítat, je lihovarský komín jejich pravidelným místem odpočinku. To je potom klapání.

            Pro svou potravu vycházejí většinou až navečer. Když ale krmí mladé, tak je často možné je vidět nad Brtnicí s něčím dobrým k snědku jak letí k hnízdu po celý den.  Hlavní část potravy tvoří drobní obratlovci, jako jsou například myši, hraboši, ještěrky a žáby. Občas ale nepohrdnou ani větší kořistí – například mládě zajíce, nebo ptačí mláďata. Při lovu čáp pomalu a rozvážně kráčí, a jakmile spatří nějakou vhodnou kořist, tak ji zabije svým dlouhým zobákem a okamžitě spolkne.

            Koncem měsíce srpna odlétají do teplých krajin. Zpět se vracejí na jaře, do stejného hnízda opět na náměstí. 

 

Čertova ulička - Čertova ulička
http://galerie.albumfotek.cz/20814/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnice má nejen ČERTOVKU, ale i Čertovu uličku. Hodně lidí si to plete. Čertova ulička je místní zlidovělý název, ke kterému se váže příhoda, která se zde stala a dle které vznikl tento název.

            Místu, kde od Lipartova ulice odbočuje úzká ulička po schodech nahoru, se říká Čertova zahrádka. Bývala tam zahrádka s ovocnými stromy.

A stalo se, že si někdo tajně vyšel na ovoce, a aby nebyl v pádu dopadení poznán, začernil si obličej. Neušel však pozornosti sousedů a ti spatřivše člověka tak podobného samému ďáblu nazvali zahrádku Čertovou a uličce zůstal název Čertova ulička.

            Podle jiné verze má Čertova zahrádka název od toho, že jeden muž postrašil ženu, která byla zlá a sužovala ho, čertovou hlavou z řepy, přistrojenou a vstrčenou do okna za večera.

 

Čertovka - Črtovka
http://galerie.albumfotek.cz/20813/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Že má Praha hrad, to každý ví, že má Brtnice své „Hradčany“, to ví každý Brtnický rodák.

            Že má Praha Čertovku, to je známo, ale že má i Brtnice „Čertovku“, to ví málokdo. A má.

            Je to ulička z podzámčí nahoru k zámecké zahradě, končí vlastně ve Valdštejnské pod zdí zámecké zahrady.

            Povídá se, že se to stalo v době, kdy na zámku dlel návštěvou Jihlavský prelát. Ten šel tou uličkou jedné noci sám s lucernou zpět na zámek a potkal tam myslivce, kterak si při měsíčku nějaký list prohlíží. Světla bylo málo a tak požádal onen myslivec o posvícení. Prelát rád posloužil, a jen se kouknul, hned věděl co je to za list, že je to dlužní úpis jednoho občana brtnického a podepsaný krví že je. I otevřel lucerničku, to aby prý více světla bylo a na onen úpis tak „nešikovně“ posvítil, že shořel. V ten moment se myslivec na čerta změnil, lucernu vytrhl, ale že prelát byl sluha boží, tak moc na něj neměl. Tak prelát zachránil jednoho měšťana a v té uličce prý pod dlouhý čas bylo nocí často viděli myslivce, kterak s lucerničkou bloudí po té uličce. Od těch dob se jí začalo říkat Čertovka.

 

Dolní Ulice Dolní
http://galerie.albumfotek.cz/17168/- prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Pokračování ulice Za pivovarem souběžně s hlavní ulicí Jihlavská a tvoří jakési „T“ s povětšině s novými domky.

Tato sada fotografií čeká na podrobnější komentář. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Fara - prohlédnout tuto galerii

Fara
http://galerie.albumfotek.cz/20080/            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:    

            Fara v Brtnici se poprvé připomíná roku 1446 při příležitosti sporu o desátky s Draslavem z Opatova.

            V 16. století byli v Brtnici čeští bratři, kteří měli bohoslužbu velice jednoduchou. Roku 1594 přišel, povolán Hynkem z Valdštýna, Matyáš Chytreaus a ten hlásal v Brtnici víru Lutherovu a Melanchthonovu.

            Prvním katolickým farářem byl Jan Chytreaus. Po jeho smrti byli povoláni na farnost jezuité z Jihlavy, kteří spolu s Pavlány Brtnickými se starali o bohoslužby. Jezuité konali bohoslužby až do roku 1634, ve kterém katolicismus v Brtnici úplně zvítězil.

            V roce 1657 shořela fara i kostel úplně, ve velkém ohni 1760 fara, kostely i archiv farní (a tím i řada archivních materiálů obce).

 

Farní kostel - prohlédnout tuto galerii

Farní kostel 
http://galerie.albumfotek.cz/13949/            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:   

            Kostel sám je nesporně starého, středověkého založení, na gotických základech. což dokládá jak je zachycen na Tepperových malbách v sále „Vjezdu císařů“ na zámku. Tvoří dominantu historické zástavby městečka. O objektu kostela najdeme řadu záznamů již v 17. století. Do roku 1680 byl kostel po požáru v roce 1657 pustý a chátral. Mnoho nepomáhaly ani relace brtnického panského úředníka Förcha hraběti Collaltovi aby mohly být zahájeny alespoň takové práce, které by umožnily konání bohoslužeb. Hrabě nechtěl dělat úpravy, které by zasáhly do jeho v podstatě gotické podoby. Stavební práce proto započaly až v roce 1723 a ty už daly farnímu kostelu barokní vzhled. Dokončen byl koncem roku 1727.

            Architektura dnešní podoby kostela je již dána jeho přestavbou z let 1776 až 1784. Navě postavený barokní kostel byl při požáru, který zachvátil téměř celé městečko roku 1760 natolik poškozen, že musela být provedena téměř novostavba. Ale již v roce 1768 byl pro nový kostel odlit nový zvon. Exteriér kostela je zcela prostý stejně jako čelní průčelí vedle věže. Boční vstup chrání představená předsíň. Vnitřek kostela je stejně prostý jako jeho vnějšek.

            Působí-li jeho architektura prostě, jeho vnitřní vybavení patří mezi umělecké skvosty. Patří sem zajisté pozdně gotická dřevěná skupina „Kladení do hrobu“ umístěná na levém bočním oltáři. Mezi další skvosty patří i dva předměty, které pocházejí z doby, kdy Brtnici drželi páni z Valdštejnů a byly darovány brtnické náboženské obci v roce 1598. Měděná, uvnitř pocínovaná a na povrchu pozlacená křtitelnice ve tvaru jablka na větvi se znaky Hynka Brtnického z Valdštejnů a Kateřiny Najímačky z Kunštátu a kovová lampa věčného světla s bohatým ornamentálním dekorem, zlacenými medailonky a polodrahokamy.  Významné jsou také kostelní obrazy a sochy, zejména Pieta z roku 1718 i Anděl Strážce z roku 1715, řezbářské práce brtnického sochaře Davida Liparta. Farní kostel uchovává ostatky neznámého prvokřesťanského mučedníka, nazývaného sv. Fidelius. Do Brtnice byly přeneseny z Říma r. 1732.

 

Výstava betlémůprohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Základní kámen ke stavbě figurálních výjevů ze života Krista byl položen v roce 1223, kdy se poprvé sloužila vánoční mše mimo kostel uprostřed přírody na umbrijské hoře Greccio, a kde evangelium četl František z Assisi u skutečných stájových jeslí s volem a oslem.

            Vývoj lidových betlémů souvisí s tradicí středověkých vánočních her, která ožila v polovině 16. století a v době baroka. Lidé si je již oblíbili natolik, že je začali vyrábět pro vlastní domácí potěšení.

            Výroba betlémů se pak jako řemeslo předávala z generace na generaci. Postupně pak vznikaly i lidové betlémy, v nichž se začaly objevovat postavičky soudobých řemeslníků, sousedů, známé budovy aj. Od konce 19. století se betlémy znovu vracejí do církevních objektů.

            Pokud se během vánočních svátků, případně na Nový rok, vydáte na procházku po městečku, zastavte se ve farním kostele, kde můžete zhlédnout půvabnou výstavu několika desítek betlémů z dílen starých i současných betlémářů, včetně vzácných unikátů. Jsou zde k vidění betlémy papírové, dřevěné, voskové ale také např. obrazové.

 

Historické pohlednice a fota - prohlédnout tuto galerii

Historické pohlednice a fota 
http://galerie.albumfotek.cz/20835/            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné přidat do této galerie historické fotografie, případně pohlednice, prosím ale s popisem místa a případně s letopočtem.         

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.  

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada fotografií je otevřenou sadou. Vložené fotografie dokumentují městečko v dobách minulých s komentářem přímo u jednotlivých obrázků.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

            Děkuji Ježek Brtnický

 

Brtnické PFprohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Napřed trocha encyklopedického povídání o původu Novoročenek:

Novoročenka (PF, slangově Péefko – odvozeno z francouzského Pour féliciter – „pro štěstí“) je kartička s přáním do nového roku. Výše zmíněné označení PF je vynálezem hraběte ChotkaChotkova. Pojem Pour féliciter ve spojení s přáním k novému roku však ve Francii byl neznámý a ani dnes se tam tento ryze český fenomén nevyskytuje. Původně šlo o specifické umělecké dílo, jímž přáli svým známým a mecenášům výtvarní umělci. Posléze si umělecké novoročenky u výtvarníků začali objednávat umělci z jiných odvětví a bohatí lidé. Chudí na to zareagovali zasíláním vlastních výtvorů.    S rozmachem elektronické komunikace však byly klasické fyzické novoročenky částečně vytlačeny virtuálními – lidé posílají e-mail, kde hojně vytvářejí vlastní e-pohlednice.

                        Děkuji vám za zaslání brtnického PF a domnívám se, že toto PF je zcela samostatným historicky hodnotným dílem.

            Péefkám (s Brtnicí na pozadí), bych rád věnoval další část fotogalerie. Protože je považuji za autorské grafické dílo je proto vhodné mít váš souhlas s uložením Vaší PF do fotogalerie. Současně Vás prosím, máte-li nějaké péefko s pozadím Brtnice, byť i staršího data, prosím o jeho zaslání s adresou autora.

            Děkuji za pomoc při vytváření Povídání o Brtnici Ježek Brtnický

 

Hoffmanův dům - Hoffmanův dům 
http://galerie.albumfotek.cz/13950/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Hoffmannův dům, č.p.263. Nárožní dům východní fronty hlavního náměstí je jedním z dokladů středověkého vývoje městské zástavby a uzavírá východní část náměstí. Stavba vznikla patrně spojením dvou menších domů. Základy severního domu pocházejí z doby kolem roku 1500, pozdně gotické jádro je dodnes patrné v silných zdech a valené klenbě sklípku.

            Mezi dochované výrazné gotické detaily na tomto domě patří mohutná střední zeď s portálkem gotického tvaru, valená klenba přilehlé komory a uvažovat lze i o tom, že mimořádně mohutná střední zeď v prvním patře je také gotického původu. Pravý krajní trakt je zaklenut v celém rozsahu polokruhově valenou klenbou s trojbokými lunetami s mírnými hřebínky na hranách a hřebínkové klenby, které jsou mladší.     

            Po požáru roku 1760 byly domy následující barokní přestavbou sjednoceny. Z renesančního období se zachovaly hřebínkové klenby. Jeho podobu určilo několik barokních přestaveb.

            Dům patřil více než dvě stě let patricijské rodině Hoffmannů, majitelů továrny na kartouny a místních starostů, předků architekta Josefa Hoffmanna (1870 -1956). Otec Josef byl jedním z nejváženějších měšťanů, stál celých 36 let v čele Brtnice jako její starosta. Hoffmannovi rodiče  jsou pochováni na brtnickém hřbitově pod zajímavými náhrobky Hoffmannem navrženými.        Rodina bydlela v patře, spodní klenuté místnosti a průjezd byly provozní a hospodářské. Po smrti rodičů se děti nadále sjížděly do domu na letní pobyty a někdy mezi lety 1907-1911.

            Josef Hoffmann, tehdy již slavný vídeňský architekt, dům upravil. Zaměřil se na úpravy interiéru, navrhl nové kusy nábytku a pestrou výmalbu stěn jednotlivých pokojů. Z malé místnosti v přízemí vedle průjezdu si zařídil pracovnu, jejíž stěny pokrývalo dřevěné táflování, velmi pietně doplnil schodiště.

            Na dvoře nechal upravit část stavení na altán, který vybavil novým zahradním nábytkem. Vnější vzhled domu pozměnil jen málo, později po požáru v roce 1934 dal původní mansardové střeše dnešní tvar.

            Dům byl Hoffmannově rodině zkonfiskován v roce 1945, Josef Hoffmann se do Brtnice už nikdy nevrátil. Budova, kterou do svého vlastnictví převzala místní organizace KSČ, postupně chátrala, vnitřní vybavení mizelo. Pestrá výmalba stěn byla překryta bílým nátěrem, díky němu se však paradoxně zachovala až do dnešních dní.

            Po roce 1989 byl dům převeden do vlastnictví obce a poměrně záhy se začalo hovořit o nutnosti jeho rekonstrukce. Projekt vytvořený v letech 1995-1997 se podařilo realizovat v roce 2003. Obnova vycházela z dochovaných dobových fotografií, které nechal vytvořit Josef Hoffmann po dokončení své práce a publikoval je v soudobém tisku. V přízemí byla pečlivě obnovena architektova pracovna, v níž je k vidění originální nábytek. V prvním patře byly odkryty a restaurovány ornamentální výmalby.

            Rekonstrukce se týkala také budovy stodoly v zadní části pozemku, Obnovou zahradního altánu byla rovněž již dokončena dle zachovaných dobových plánů. V budově je expozice "Josef Hoffmann".

 

Horní město - Horní město 
http://galerie.albumfotek.cz/13951/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Dnes ulice, dříve část města. Oblast nad zámeckým kostelem a zámkem, kde se postupně budovaly objekty, zejména hospodářské, důležité a potřebné k provozu zámku. Byly zde konírny, sklady a sýpky, příbytky a byty zámeckých zaměstnanců. Bydlel zde vrchní hejtman, i purkrabí jeden čas zde sídlil, hospodářský pojezdný, zámecký obročný, zámecký správce, porybný, lesní pojezdný, zahradník a většina zámeckého služebnictva našla střechu nad hlavou v těchto končinách, pokud nebydlela přímo v prostorách zámku. Rovněž zde některé „kanceláře“ zámeckého ouřadu byly.

            I tato oblast má svou historii zapsanou do budov a stromů před zámeckou zdí.  Ve večerních hodinách jste pravidelně mohly potkat zámeckou „vartu“, jak chodívala na zvizitování pořádku.  Přes den u zámecké brány vartovali. I když hlavní příjezd na zámek byl přes náměstí, dnešní ulici Valdštejnskou, přesto šlechta využívala raději k příjezdu cestu vedoucí druhou stranou, kolem pivovaru a Horním městem. Snad z důvodu, že nebylo nutné jet tak prudkým stoupáním do kopce či proto, že cesta byla v klidnějším, téměř parkovým prostředím.

            Traduje se, že v dobách, kdy byl zámek ještě obydlen zámeckými pány, tak od dob přestavby hradu na zámek, se z míst kde se silnice zatáčí, zjevovalo podivné poloprůhledné stvoření v dlouhém ženském šatě.  Stvoření mírumilovné nekráčí, jen jakoby vánkem bylo neseno, vždy v noci se objeví.  Rádo pomáhalo pocestným, zbloudilým cestu ukázalo, promoklým k suchému přístřešku pomohlo.

            Pokud je spatříte v bílém zahalenou, to většinou početí dítěte značilo. V černé barvě je viděti, to úmrtí v rodině prý znamená, ale spíše u „levobočků“ aristokratického rodu. Trpký život, kruté zacházení a smutek se stvoření natolik vepsal do tváře, že z ní navždy smazal úsměv.

            Budete-li je však s ruměncem ve tváři viděti, nebo v rudém šatě se vám zjeví, to na nebezpečí požáru upozorňuje. Podařilo-li se vám je spatřiti v zeleném oblečení, to radost a štěstí zjevuje.  Blýskal-li se jeho šat, jakoby krůpějky rosy odrážely svit měsíčku, do bohatství přináší.

            Škoda, že od doby, kdy zámek je pustý, bez zámeckého pána, prý již zde nepobývá. Ale kdo ví?

 

Hřbitovní - Hřbitovní ulice
http://galerie.albumfotek.cz/13952/prohlédnout tuto galerii

                        Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Ulice Hřbitovní, jak její název napovídá vede k brtnickým hřbitovům. Začíná u farního kostela, kde vede kolem farní zdi po pravé straně a na její levé straně jsou zachovány některé domky starší zástavby.  Do dnešní doby se zachoval zejména domek č. 384 i pár dalších doposud necitelně přestavěných. Její zástavba v dobách dřívějších (koncem 18. století) byla poměrně krátká a končila v místech letohrádku na někdejší panské pastvině. Ke hřbitovu potom pokračovala pouze lipovou alejí a vedla dál až k Rychnovskému rybníku a mlýnu.

            Kruhový jednoduchý letohrádek zasazený do krajinné zahrady v bývalé pastvině, dle pověsti, nechala postavit  v roce 1842 manželka tehdejšího majitele panství. Tam se prý uchylovala od stavebního ruchu, který v té době panoval na zámku a v celém městečku. Jiná pověst praví, že to bylo kvůli tomu, že se zde scházela s tehdejším Jihlavským stavitelem. Údajně to měl být Jan Rathauský, co stavěl patro do té doby jen přízemního traktu západního křídla středního nádvoří zámku.  Zde se měly dotvářeny detaily stavby. Snad prý ale nezůstávalo jen u této činnosti.

            K této cestě se váže ještě jedna pověst. Ta praví že: „Jednoho večera šli cestou kolem hřbitova tři muži, hovoříce mezi sebou cestou. Cesta z nálevny bývá daleká a temná. Jeden z nich pojednou spatřil tři ženy, které od hřbitova šly proti němu. Ostatní muži jich však neuhlídali. Když ženy přišly na několik kroků k mužům, zmizely. Ten,co jich spatřil, pak zemřel třetího dne. Pověst praví, že poté je vídaly se třemi ženami choditi po cestě hřbitovní. Ještě v témže roce byl postaven kamenný křížek do stráně v místech kde se na cestě zjevovaly. Po vysvěcení křížku i částí cesty se prý již nikdy více neukázaly.“

 

Hřbitovy - Hřbitovy brtnické
http://galerie.albumfotek.cz/20947/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnice má křesťanské hřbitovy dva. Tak zvaný „Dolní“ je starší. Je na něm kaplička sv. Floriána.

Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Chaloupky - Chaloupky
http://galerie.albumfotek.cz/15811/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Na cestě z Brtnice do Okřížek, po 5,5 km po pravé straně, na kopečku pod lesem, stávala do 17. století lesovna v obci lidem odedávna zvané „Chaloupky“. Využívána byla majiteli brtnického panství pouze jako správní objekt, se sídlem lesních správců. Na lovecký zámeček dnešní podoby ji přestavěli majitelé panství Kollaltové. Protože Collalto je často u císařského dvora a zajímá se velmi o vysokou politiku a od roku 1628 je v Brtnici častěji, přestavuje nejen v Brtnici ale i tento objekt. Hájovna je od základů zrekonstruována, v duchu tehdejší své činnosti se snaží své objekty alespoň zčásti přizpůsobit své slunečné Itálii. Proto zde staví reprezentativní sídlo, které sloužilo nejen k ubytování vzácných hraběcích hostů z vysoké politiky, ale jako odpočinkový lovecký areál s rozsáhlými lesy a honitbami. Zámeček byl vyhledávaný, nejen jako místo vždy dobrého lovu a příjemně strávených dnů, ale také pro svoji vyhlášenou kuchyni. Lollaltové zde podávali zejména jídla v duchu italské kuchyně. Hospodářský rozkvět brtnického panství sebou přinesl i četnost návštěv a malý zámeček již přestal vyhovovat. Proto je vystavěn nový lovecký zámeček Aleje – západně od Kněžic a Chaloupky se stávají opět hájovnou a sídlem lesních správců.

            Zámeček stával daleko od ostatních vesnických obydlí a teprve v dobách, kdy Brtnici zasáhl mor (v polovině 18. století), vzniká v okolí zámečku několik chalup – osada Chaloupky s panským dvorem. Po ní získává i zámeček nové jméno. Dnes se obec jmenuje Nová Brtnice, ale nikdo z místních jí neřekne jinak než Chaloupky.

            Roku 1782 byly tam nalezeny čtyři řecké zlaté mince, dvě z doby císaře Isaurika (zemřel roku 491), jedna z doby Anastasie Dikora (zemřel v roce 518) a čtvrtá z doby Justinina (527 až 565).

            Zámeček má naštěstí lepší novodobý osud (než brtnický zámek). Objekt si pronajímá v roce 1993 Český svaz ochránců přírody a o rok později objekt kupuje pro účely střediska pro výchovu a vzdělávání v přírodě. Je zrestaurován a nadále slouží lesu a přírodě.

 

Jarmark a pouť - Jarmark a pouť 
http://galerie.albumfotek.cz/14370/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Morový průvod

            Brtnici "černá nemoc" zasáhla v letech 1679 - 1680. Tehdy na cestě z Vídně do Prahy zanechal císař Leopold I. v brtnickém špitále dvořana nakaženého morem. Ovšem  nejhorší epidemie této hrůzné nemoci zasáhla městečko v roce 1715. Prudce probíhající nakažlivá nemoc mor dýmějový se projevuje vysokými horečkami, zduřením mízních uzlin a jejich zhnisáním. Nemocný trpí zimnicí, závratěmi, bolestmi v kloubech a končetinách. Zrychluje se dech i puls. Při plicní formě moru je vykašlávaný hlen často s příměsí krve. Vznikají četné krevní výrony do sliznice, ty tmavějí až černají - proto též "černá smrt". Přenos infekce zprostředkovaly hlavně blechy.

            Morová epidemie městečka tu život ochromila na řadu měsíců. Vždyť i mluvit mezi sebou bylo dovoleno pouze na 20 kroků. Navíc uzavřené město sužoval hlad a nezmírnily ho ani potraviny, kterými zdejší vrchnost, hrabata Collaltové, musela na příkaz jihlavského krajského hejtmana Brtnici zásobovat. Traduje se, že mor tu skončil - jakkoli se to zdá neuvěřitelné - na den svatého Rocha čili 16. srpna. Ale až 11. prosince téhož roku 1715 byla karanténa odvolána, dragouni se stáhli a město se otevřelo. Napůl vylidněné - zemřelo tu téměř dvě stě lidí, z 436 dospělých kterých tu žilo před morem.

            Tato hrozná část brtnické historie se mi vybaví vždy, když se jdu podívat o pouti na „Morový průvod“, který se konal v Brtnici poprvé v roce 1926 ... V neděli dopoledne Brtnicí opět projde černá smrt. Ozvou rány, to se prý střílí z hmoždířů, zaznějí bubny. Ať již bude sestava těch současných průvodů jakákoliv, stojí ta podívaná za shlédnutí. Brtnice tak svoji zachmuřenou podobu aspoň na chvíli změní a zazářil opět jako perla.

 

Kaple - Kaple
http://galerie.albumfotek.cz/13953/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            V panoramatu Brtnice se vedle zámku, bývalého pavlánského kláštera a farního kostela výrazně uplatňuje také stavba drobné barokní stavby situované na vrcholku vyvýšeniny proti zámku. Je to bývalý kostelík Panny Marie Pomocné, který byl v roce 1784 odsvěcen, přeměněn ve špitál a který je v současnosti přeměněn na byty, včetně souvisejících dvou špitálských budov.  Hlavní průčelí kaple je završeno vysokým konklávně vybraným trojúhelníkovým štítem a na nárožích ho člení velký řád toskánských pilastrů. Tyto pilastry člení i boční fasády. Na ně dosedá mohutná, bohatě profilovaná oběžná hlavní římsa. Exteriér stavby je tedy dne zcela prostý.  

            V interiérech, změněných na byty, se nezachovalo téměř nic z architektonických pokladů z doby vzniku stavby. O jejich tehdejším výtvarném řešení svědčí snad jedině polokruhově valeně zaklenutý prostor bývalého presbytáře s pětibokými lunetami.

            O výstavbě kostelíka - kaple se zachovalo poměrně dosti podkladů. Z nich se dovídáme, že jej nechal vystavět hrabě Antonín František Collalto na počest svého uzdravení. Počátkem roku 1674 byly dokončeny hrubé stavební práce. V té době patřily ke kostelíku také rohové kapličky – sv. Rozálie, sv. Františka, sv. Maří Magdalény a sv. Františka Serafínského, které stály v rozích téměř pravoúhlého prostoru ohraničené zdí kolem kostelíka a každá z nich měla střechu zakončenou korouhvičkou. Ke kapličce vedl ze zámku dřevěný most.

            V roce 1680 byl kostelík kompletně po všech stranách dokončen včetně ohradních zdí. Celou stavbu financoval hrabě, jen oltář v hlavním prostoru kostelíčka hradila obec Brtnice. V kostelíčku byly pozlacené a postříbřené dřevořezby a řada postranních oltářů s výmalbami. Za zmínku také stojí pěkná kovaná brána s kamenným ostěním v ohradní zdi o kamenicky krásně zpracované ostění oken kapliček.

            O vysvěcení požádal hrabě Collalto olomouckého biskupa až v roce 1684, současně poukázal 200 zlotých na konání jedné mše v měsíci brtnickým farářem. K vysvěcení došlo ale až v roce 1685 brtnickým farářem. stál před kapličkou stojí sloup se sousoším sv. Josefa snad z roku 1661. Kostelík byl r. 1784 odsvěcen, sloužil jako špitál, nyní je interiér přestavěn na byty.

 

Kašny - Kašny 
http://galerie.albumfotek.cz/13954/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnické kašny pocházejí z konce 18. století. Sloužily jako rezervoáry vody pro městský vodovod. Vodovod stahoval vodu z pramenů, z tehdy ještě hodně zalesněného Brtnického vrchu a z kopců ve směru na Jestřebí, takže vodovod a napájení kašen bylo samospádové s poměrně dostatkem pitné nezávadné vody

            Řada obecních studní musela být z důvodů opakovaných epidemií tyfu zasypáno. To postihlo zejména chudé obyvatelstvo, které muselo nezávadnou vodu donášet z velké dálky. Měšťané a většina selských usedlostí měly své studny.

            První kašny byly postaveny koncem 18. století a to na II. zámeckém nádvoří a uprostřed dvora Paulánského kláštera.

Potom, roce 1899 obecní výbor rozhodl, aby se přikročilo neprodleně k zavedení pitné vody zřízením prozatímního vodovodu a kašny na náměstí.      

            Z konce 19. století pak pochází kašny na Horním městě a na rynku – na bývalém tržišti u farního kostela.

Na Horním náměstí byla v roce 1906 postavena kašna ze šesti pískovcových segmentů.

            Vznikem vodovodu a zejména postavením obecních kašen vyvstal problém, jak zabezpečit jejich pravidelnou údržbu a zejména jejich funkčnost v období mrazů. Z toho důvodu byl radou odsouhlasen nový obecní zaměstnanec „Kašník“. Ten tyto úkoly mimo onoho měl zajišťovat. 

            Se zavedením vodovodu se postupně také zaváděla kanalizace a splašky se tak dostávaly mimo povrchové stužky pod zem. A z Kašníka se stal „Průtočník.

           

Klášter - Klášter
http://galerie.albumfotek.cz/20082/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnická vrchnost měla v roce 1623 mimo starost s nakvartýrovanými kompaniemi císařských vojáků i jiné starosti. Trápily ji nejenom válečné trýzně, mor a hospodářský rozvrat panství, způsobený v tomto období spíše vojáky císařskými, než akcemi nepřítele. Byl to nedostatek katolického kněžstva, nutného pro převýchovu protestantsky založených poddaných, uvyklých na náboženskou toleranci předchozích majitelů. (Tohoto roku byli císařským patentem z Moravy vypovězeni všichni nekatoličtí duchovní.)

            Přísnou rekatolizaci prováděla na panství v letech 1623 – 1624 manželka hraběte Collalta Blanka Polyxena. Jako by touto svou horlivostí chtěla před císařem smýt pocit viny, že se její příbuzní zapojili do stavovské rebelie. Rekatolizaci prováděla za pomoci jezuitů z Jihlavy, kteří na panství pátrali po českých knihách. V roce 1625 měli být, aspoň na oko, všichni poddaní brtnického panství převedeni na katolickou víru.

            Hrabě Collalto, vysoce zaneprázdněný svými povinnostmi u dvora a válečnými taženími svého pluku, pobýval v Brtnici tou dobou dost zřídka.  Sehnat nějakého schopného katolického faráře pro Brtnici, znalého českého jazyka se nepodařilo ani olomouckému biskupu. Majitel brtnického panství Collalto, řeší tuto situaci až o tři roky později. Císař v roce 1628 vyhlašuj na Moravě Obnovené zemské zřízení, které oklešťuje staré zemské svobody ve prospěch panovnického absolutismu. V té době se hrabě Collalto již více zdržuje v Brtnici, 20.2. se mu narodil prvorozený syn Claudius a na panství začíná horečná stavební činnost. Tou jako by chtěl hrabě Brtnici alespoň trošku přizpůsobit své rodné slunné Itálii. 

            V roce 1624 povolává na panství misijní řád pavlánů řádu sv. Františka z Itálie a buduje pro ně v následujících letech klášter. Se stavbou se ale započalo až v roce 1636.  Jeho definitivní dokončení je dílem až jeho manželky Blanky Polyxeny, která předává klášter pavlánům k užívání zakládající listinou 8. 12. 1644.

            Klášter je jednoduchá patrová budova postavená kolem čtvercového nádvoří. Přízemní chodba se otevírala do nádvoří oblouky arkád, kde v lunetách kleneb byly nástěnné malby. Ve všech chodbách a místnostech obou podlaží bylo požito k zaklenutí jednoduchých křížových kleneb a valených kleneb s výsečemi.

            Stavba měla i několik rozsáhlejších reprezentačních prostorů. Je velkou škodou, že stavbu tak stavebně zajímavou zcela znehodnotily pozdější stavební úpravy, kdy byly necitelně dodatečně vyzděny příčky. Jeho podobu pravděpodobně již změnil i požár, který v roce 1727 zasáhl také budovu kláštera a další stavební úpravy.

            Pavlánský klášter byl v Brtnici zrušen v roce 1784 a jeho nemovitosti vydraženy. Delší dobu byl pustý a až v roce 1801 byla v jeho budovách zřízena textilní manufaktura. Nové využití budovy si vynutilo zazdění arkád.        

            K hospodářsky využívanému objektu kláštera, bylo v době Rajský dvorek s kašnou kláštera.
Foto Ježek brtnický.existence textilky k jihozápadnímu nároží přistaveno nové křídlo (v půdorysu obdélník). Tuto přístavbu spojovala s budovami bývalého kláštera chodba, v níž byl nově vybudován i vstup. Textilní výroba byla po krátkém čase zrušena a od té doby byly budovy využívány k různým skladovacím účelům. Opravami od té doby se již podoba budov nijak výrazně nezměnila a tak bylo zachováno i ve fasádách jednoduché členění charakterizované nenáročnými profilovanými římsami a šambránami lemující okenní otvory i když dnes slouží jako obytný dům.

 

Klášter a zámecký kostel - Klášter a zámecký kostel 
http://galerie.albumfotek.cz/13955/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Takto kompozičně významná část brtnické architektury nás uvítá při všech pohledech z okolních kopečků. Nejkrásnější pohled ale je z jižních svahů zejména ze Strážky. I když tyto stavby spolu úzce souvisejí, zaslouží si svoje samostatné galerie i s komentářem, kde jsou uvedeny podrobnosti.

 

Kříže a muka - Kříže a muka 
http://galerie.albumfotek.cz/21189/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            V brtnickém okolí se nachází hojnost křížů a křížků kolem silnic. Jsou to odkazy našich předků na různé, většinou tragické události a je přinejmenším naší povinností si jich vážit a zachovat je budoucím pokolením.

            V dnešní době se již jen velmi těžko určuje která z křížků  je který, neboť dopátrat se starých zápisů, čí byl který grunt či pole je téměř nemožné. Na silnicích kolem Brtnice je mnohem více křížů a křížků. Bohužel chybí záznamy o jejich vzniku a jejich přesný popis.

            Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Legionářská - Legionářská ulice
http://galerie.albumfotek.cz/18469/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Hlavní ulice z náměstí směrem k Jihlavě. Svoje jméno dostala v dobách, kdy byl vystavěn pomník obětem Války světové na náměstí pod kostelem, jako vzpomínka na legionáře, kteří bojovaly za svobodou českou vlas a republiku. Již odedávna to byla ulice plná obchodů a obchůdků. Za zajímavost také stojí i ta skutečnost, že zde stávala první brtnická benzinová pumpa.

            Dříve se tato ulice nazývala Židovská ulice, neboť byla hlavní ulicí celé židovské části Brtnice.

            Mnohé z domů v této ulici obsahuje renesanční prvky. Objekt č. 215 má dochované renesanční vertikální konstrukce a zbytek křížové lunety s hrami lehce vytaženými do hřebínků v pravé zadní části přízemí. Také u domů č. 218 a č. 219 jsou zachované renesanční vertikální konstrukce a tyto domy mají také ještě dodatečně vestavěné barokní klenby, stejně jako i dům č. 221.  Vedlejší dům č. 222 již v renesanci také existoval, protože v jeho pravém traktu v prostoru průčelí je při stavbě použita valená polokruhovitá klenba s křížovými výsečemi a hřebínky na hranách.

            Pozdně renesanční a raně barokní je jádro domu č. 223 zaklenuté v předním traktu hloubkovou polokruhovitě valenou klenbou s trojbokými lunetami bez hřebínků. Objekt má významnou pozici na nároží ulice. Kolem roku 1800 vnikla fasáda domu č. 222 a z konce 18. století pochází radikální přestavba dispozice domu č. 229. Po požáru města došlo k rozšíření dispozice u domu č. 230 o severní trakt a k přestavbě celého průčelí.. V té době byly také upravovány i domy č. 250, č. 251, č. 256, č. 378 a č. 380.

            Domky č. 213 a č. 214, dnes zcela přestavěné v průčelích, již existovaly v třicátých letech 19. století.Totéž platí i o domech č. 231, č. 232, č. 233 a č. 406.

 

Lipartova - Lipartova ulice
http://galerie.albumfotek.cz/14682/
prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Lipartova ulice je pojmenována po slavném brtnickém rodáku sochaři a řezbáři Davidu Lipartovi. Je to ulička počínající Valdštejnským domem na náměstí a jdoucí po pravé straně bývalého tržiště u kostela nahoru ke zdi zámecké zahrady. Ve spodní třetině se dělí a po její levé straně vedou schody, kolem klášterní zdi překonávající velký výškový rozdíl této ulice.  Zde, dle pověsti, se měl v některém z  domků v této části ulice snad i narodit, koncem 17. století. Jeho přesné datum narození neznáme, známe jen datum jeho úmrtí –  rok 1720.

            Lipartovy kamenné sochy jsou typickým dokladem sochařské produkce dobré provinciální úrovně z počátku 18. století. V letech 1715 až 1718 prokazatelně pracoval na sochách určených pro druhý brtnický most – Zámecký most. Jeho dílem jsou však se vší pravděpodobností i některé sochy ve farním kostele. Je to především figura Anděla strážce (1715) a sousoší Piety (1718).  Stále existují dohady, zda řezbář již sochy předával s barevným nátěrem, nebo zda tyto nátěry byly zhotoveny až dodatečně pro zlepšení výtvarného působení.

            Jeho dílo v Brtnici tedy převážně vznikalo v době, kdy život Brtnice ochromila morová rána.  A v téhle atmosféře žalu a přetrvávajícího hladu David Lipart tvořil svoje sochy. Nevíme, kolik blízkých ztratil on, nevíme, na koho myslel, s jakými pocity pozoroval svého Rocha. Traduje se, že mor tu skončil - jakkoli se to zdá neuvěřitelné - na den svatého Rocha čili 16. srpna roku 1715. Od mostu na to hledí Lipartův svatý Roch. Spokojený?

            Brtnice za jeho života rozkvetla do krásy, díky jeho sochařským a řezbářským výtvorům a je jen škoda, že většina z nich se buďto zcela nenávratně ztratila v propadlišti dějin a nebo u nich nelze s určitostí prokázat jeho autorství. Zcela určitě zhotovil řadu děl jako řezbář pro tehdejšího pána brtnického panství Antonína Collalta – příznivce umění a jeho mecenáše.

 

Malé - prohlédnout tuto galerii

Brtnice - přidružená obec Malé            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Malé leží 5 km severovýchodně od města Brtnice. K Malému náleží osada Doubkov. První písemná zmínka o osadě pochází ze dne 31. října1234 z darovací listiny klášteru Cisterciánek v Tišnově zároveň s osadou Doubkov, Vyhnanov, Brtnicí a okolními vesnicemi. Osadu Vyhnanov jihozápadně nad osadou Malé čas dění vymazal v paměti a z Doubkova se do dnešní doby se zachoval jen mlýn a jedno stavení.

Vesnička Malé nyní patří pod Brtnici a má přibližně 45 obyvatel.

 

Mosty - Mosty v Brtnici
http://galerie.albumfotek.cz/13957/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Říčka Brtnička nejenže vytváří půvabnou scenérii krajiny v okolí Brtnice, ale zároveň její oblouk, kolem zámeckého ostrohu, se mimořádně uplatňuje v architektuře města a i když město dělí, tak mosty osazené jedinečnou galerií soch je zase spojují. Jsou pro Brtnici tak významné, že mostní stavbu má město i ve svém znaku. 

            Předně nutno předznamenat, že Brtnice měla mnohem více kamenných mostů a lávek. Hned u radnice bývala kamenná lávka, v jejímž zdivu byl zazděn zbytek votivního sloupy, který přišel při nějaké pohromně o svoji hlavici.  

            Zajímavý mostek býval rovněž na druhém konci náměstí, kde se silnice na Jihlavu zatáčí. Jedním z dalších mostků či spíše lávek, byla lávka hned o kousek dále v ohbí Brtničky. Spojoval uličku kolem zámecké zahrady se zadními trakty domů na náměstí.

            Jistě zajímavým musel být také mostek u zámku při soutoku Flusky a říčky z Štičího rybníka. Zámecký park byl v roce 1817 založen v anglickém stylu a byl v něm postaven Dianin chrámek. Součástí parku a tehdejší příjezdové cesty k zámku byl i most. Kdo ho stavěl, jak vypadal, o tom se zprávy nezachovaly.

            Tyto a celá řada dřevěných mostků bylo nahrazeno kovovými konstrukcemi.

Most u radnice – radniční most.

            Tento most výrazně uplatňuje v charakteru koloritu celého náměstí a městečka. O sochách umístěných na parapetních zdech tohoto mostu se mnoho nezachovalo. Zejména není známa doba jeho vzniku a autorství soch. Zcela určitě však most zdobí figura sv. Jana Křtitele, sv. Floriána a sv. Rocha a pravděpodobně lze označit zbylé figury jako další světce a to: Františka Xaverského, Františka z Pauly a blahoslaveného Jana Sarkandra. Kdo je jejich autorem, tedy nevíme, ale dá se usuzovat na zdejšího rodáka, sochaře a řezbáře Davida Lipart, který prokazatelně pracoval na sochách určených pro druhý brtnický most a není důvod si myslet, že si na podobnou práci brtnické panstvo zjednalo dva umělce. I když, kdo ví. Po třicetileté válce byl v městečku velký stavební ruch a tak…

Most pod zámkem – židovský most.

            Sochy na druhém "Židovském" mostě, který se zámkem v pozadí tvoří "Brtnické Hradčany. V letech 1715 - 1718 je vytvořil brtnický sochař David Lipart. Oblouk mostu nese sochy sv. Antonína Paduánského, sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána, sv. Judy Tadeáše, blahoslavené Juliány a sousoší piety. Sochy jsou jednoznačně datovány nápisy na podstavcích do rozmezí let 1715 až 1717 jsou autorsky jednoznačně určeny. Dne 3. července 1717 byla slavnostně postavena první figura – socha sv. Jana.

            Sochy byly původně vyvedené v barvě včetně kolorovaného podstavce. Jako ocenění jeho práce byla v Brtnici po tomto sochařovi pojmenována koncem 18. století jedna z ulic. Zvláštností je, že v minulosti spojoval křesťanskou čtvrť města se židovskou. V polovině mostu se v noci natahoval silný řetěz. Sochy stojí jen na jeho křesťanské části směrem k centru města, židovská polovina mostu sochy nemá.

 

Na Plajchu - Na Plajchu 
http://galerie.albumfotek.cz/19482/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Roku 1715 byl v Brtnici mor. Tenkrát sloužilo vysoké stavení na cestě k Malému, po pravé straně cesty, za lazaret pro nemocné. Později z něho udělali „bělidlo“ a odtud název „Na bleichu“ – Na plajchu. Další pojmenování snad :“U Andělů“.

Tato sada fotografií čeká na podrobnější komentář.

Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Na skále - Na skále 
http://galerie.albumfotek.cz/20367/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Místní část která se nachází po kapličkou po pravé straně silnice k Brancouzům. Své pojmenování dostala podle toho, že je celá na skalním ostrohu, na jehož vrcholku stojí kaple bývalý kostelík Panny Marie Pomocné.   Pojmenování je zcela namístě, neboť zde nenajdete kousek vodorovného místa. I přes tuto skutečnost  jsou zde velmi staré domky, což svědčí o tm, že staveních ploch bylo nedostatek a rovná půda byla v dřívějších dobách považována za nedotknutelnou a využívala se k obživě. Buď jako pastva, nebo přímo jako orná půda.

 

Na Volejně - Na Volejně 
http://galerie.albumfotek.cz/15810/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Ulička K Volejně vede od silnice na Třebíč z míst, kde stojí sloup sv. Rocha. Podél mlýnského náhonu, který je od Knežického rybníka. Ulička končila Na Sahaře, k jihu obrácené suché pusté stráni plné hadů. (Koncem 20. století zde „vyrostla“ chatová kolonie.) Její spodní větví vede pěšinka až k rybníku.

            Na samém začátku uličky, u silnice, stávala vyhlášená kovárna, kdy se nejlépe formanské koně kovaly. V uličce podél náhonu byla řada domků, jenž využívaly vodní silu k pohonu strojů, jak samotný název uličky napovídá, jedním z nich byla Volejna, kde se volej lisoval. Jel zde také domek porybného, který v náhonu prý svého hastrmana měl. U chalupy na náhonu za stavidlem násadu ryb choval. A to né ledajakých, byli zde štiky, sumci, karasi, kapři a ostatní ta všelijaká havěť vodní, kteroužto každoročně do chovných rybníků přidával. To prý pro jejich lepší soužití. Na to vše prý jeho vodník dohlížel a jemu rady dával jak a co. A tak lepšího porybného prý v širém okolí nebylo. To vše byly domky k náhonu obrácené.

            Dnešní louka pod náhonem ještě nebyla taková, jakou ji dnes známe. Brtnička zde vytvářela spoustu meandrů s vrbičkami kolem břehů. Byla plná ryb a raků a porybný měl stále plno práce uhlídat pytláky rybáře a hlavně kluky. O vrbičky se poctivě staral košíkář, který rovněž měl jeden domek v této uličce.    

 

Nábřeží - Nábřeží
http://galerie.albumfotek.cz/19245/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Dle archívních materiálů z roku 1873 se uvádí, že tehdy tato ulička nesla pojmenování dle velkého množství řeznických „kvelbů“ jako „Masné krámy“. Řadu let zde byla také četnická stanice v domě číslo 80 „u Křižíků“.     

            V roce 1925 dne 1. června vypukl obrovský požár na náměstí a na Nábřeží v továrně A. Zimy v domě číslo 78 Požár tehdy strávil 11 jednopatrových domů - tak zvané „Pořadí“.

            Za zajímavost také stojí dům, který na Nábřeží vznikl počátkem 19. století a má č. 85.

            Pomozte prosím a poskytněte další informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Náměstí - Náměstí 
http://galerie.albumfotek.cz/13958/prohlédnout celou galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnické náměstí, dříve „rynk“ zvané, bývalo dělené dle místních na „Horní rynk“ – prostor po levé straně Brtničky, před radnicí a „Dolní rynk“ po pravé straně Brtničky před hospodou a bývalou židovskou Synagogu. Brtnice má ještě jedno náměstí – „Trhový rynk“, to je prostor před farním kostelem s kašnou. Zde se odbývaly a ještě odbývají téměř všechny brtnické trhy a stánkové prodeje při poutích a jiných slavnostech. Celá tato vnitřní část Brtnice se lidově nazývá „Městečko“.

            Kolem náměstí ( myšleno náměstí podél Brtničky) se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství a jeho zdobných prvků od počátku 17. století až do nástupu empíru. Nejvýraznější průčelí má radnice, postavená koncem 16. století.

            Vůbec celý prostor náměstí byl zřejmě ve své původní půdorysné podobě zformován již ve středověké fázi vývoje osídlení Brtnice. Dnešní budova bývalé Snahy, která se tak výrazně uplatňuje v organismu náměstí, v sobě také obsahuje zbytky středověkých konstrukcí. Výrazné gotické detaily se dochovaly rovněž na tak zvaném „Hoffmannově domě. Vlně stojící dům situovaný na svažité parcele ve významné pozici v blízkosti fary a farního kostela lze považovat v podstatě za renesanční objekt,

            Z toho lze vyvodit značný plošný rozsah středověké zástavby, která byla situována kolem dvou významných městských prostorů – nynějšího náměstí, které je rozděleno tokem Brtničky a druhého, menšího prostoru, tržiště, na němž byl situován i městský farní kostel, jehož starou podobu, ještě s gotickými rezidui zachycují Tepperova vyobrazení v sále „Vjezdů císařů“ na zámku. Dalším významným faktem je zjištění, že v Brtnici, pravděpodobně již před husitskými válkami, existovaly kamenné domy, i když zřejmě převažovala zástavba dřevěná. Faktem však nesporně zůstává, že poloha městečka na staré severojižní trase ze Znojma na Jihlavu umožňuje klást vznik osady hluboko do středověku. Renesance se uplatnila i při budování městských domů. Mnoho z nich lze najít ve Valdštejnské ulici.

            Barokní přestavba domů na západní frontě horního náměstí provedená kolem roku 1723 smazala všechny dřívější vývojové fáze. Mnoho domů bylo také zajisté po obvodu městečka, ale povětšině dřevěných které z velké většiny zničily požáry. Zejména požár v roce 1760. Collaltovská stavební činnost se soustředila zejména na zámek, klášter a také panské hospody.

            Klasicistická zástavba se začíná na náměstí projevovat posledních letech 18. století u mnoha domů které byly buď přestavěny na starých základech, nebo vznikly jako nové.Stavební činnost nestanula ani v prvních desetiletích 19. století. Zde došlo k dílčím stavebním úpravám, nesoucí rukopis počátku 19. století. Od přelomu 19. a 20. století se začaly stavět domy severně od historického náměstí. V období druhé poloviny 60. let velké množství fasád zcela změnilo svým historickým vývojem vzniklou podobu a mnohé fasády dostaly „elektrický“ charakter“ razítko té doby.

 

Nová výstavba - Nová výstavba 
http://galerie.albumfotek.cz/13959/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Na přelomu 19. a 20. století se začaly stavět skupiny rodinných domků severně od historického jádra Brtnice kolem silnice na Jihlavu. V druhé polovině padesátých let nastává zlom v nazírání na historické památky. Zcela v duchu této doby mizí z obce „pastoušky“ a „nevzhledné“ stodoly i  hospodářské budovy pokryté šindelem nebo došky a místo nich se objevují nové domy kterým nechybí  „vkusné architektonické řešení“ zapadající do rázu krajiny a městečka. Jsou odstraňovány klasické vápenné omítky a sedlové střechy. Domy dostávají nový kabát z „břízolitu“ a ponejvíce rovné střechy.

            Od roku 1969 je ustaveno Stavební bytové družstvo Rozkvět a postupně se tak zaplňuje lokalita brtnického sídliště – Nová čtvrť. Bylo zde postaveno v krátké době 33 rodinných domků a 76 bytů v družstevní výstavbě. Nechybí ani nová moderní škola.

            Stavební činnost se dále rozšiřuje a v posledních letech je výstavba směřována do lokality Za špitálem a v oblasti ulice Hřbitovní. Nové domky vyrůstají rovněž v místní části v okolí bývalého pivovaru.

 

Obora - Obora
http://galerie.albumfotek.cz/20667/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Obora, místní část brtnického panství, mimo zastavěné území. V dřívějších dobách pojmenované podle ohrazené panské obory s hájenkou a přiléhajícími několika chalupami. V Oboře byly hlavně listnaté stromy – buky a duby a pěstovala se tam hlavně vysoká a černá zvěř.

            K této části Brtnice se váže také pověst o chalupě.

            Pověst praví, že: Sedlák Poster z Komarovic šel jedné letní noci nemocné ženě pro léky do Brtnice. Na zpáteční cestě uviděl v Oboře chalupu, které se říká „Spálená“ osvětlenou. Hrála tam také hudba. Byl převelice zvědavý a chtěl viděti, co se tam děje. Vešel dovnitř. Kupodivu viděl tam tančiti dávno mrtvé své kamarády s pohlednými ženštinami. Ti jej obklopili, naléhavě prosíc, aby u nich zůstal.

            On však spěchal s léky domů a slíbil, že se k nim hnedle vrátí. Doma pak vyprávěl, co viděl a mermomocí chtěl zpět. S velkou námahou ho udrželi. Když přešla hodina duchů, sedlák se uklidnil. Ráno, když se šel podívat do Obory chalupa byla prázdná a nic nenasvědčovalo tomu, že tam kdy kdo byl.

            Teprve po týdnu zjistily, že do chalupy vstoupil té noci jiný chasník, nějaký potulný povaleč a ten svou duší zachránil duše těch žen, které se tam před bouřkou schovaly a uhořely a každou noc tancovati musely.

 

Okolí - Okolí Brtnice
http://galerie.albumfotek.cz/13960/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Brtnice má řadu pěkných kratších i delších procházek do okolí. Vděčná je procházka k rychlovu, kolem křesťanských hřbitovů a kolem rybníka.          Nejkrásnější procházka je kolem „Doubkova mlýna“ na „Rokštejn“, která vede údolím Brtničky. A řada dalších.

Tato sada fotografií čeká na komentář. 

            Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Okolí v zimě - Okolí v zimě 
prohlédnout tuto galeriiprohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Toto roční obdobá láká k procházkám ven z města. Pěkná procházka je, když se vydáme ulicí „Rokštejnskou“ nahoru, cestou kolem „samot“ a zpět, nebo dál, až k rybníčku, a kolem „Česnekovy stodoly“ zpět kolem lesíka do městečka.

            Tato sada fotografií čeká na komentář.  Pomozte prosím a poskytněte informaci.

            Děkuji Ježek Brtnický

 

Pod kaplí - Pod kaplí 
http://galerie.albumfotek.cz/20801/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Cesta – silnice k Malému a dále k železnici v Brancouzích. Tato sada fotografií čeká na komentář. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Pod Zámkem - Pod Zámkem 
http://galerie.albumfotek.cz/14054/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Ulice podzámecká tvoří v dnešní době klidné nábřežní korzo s řadou malých typických domků zachovávajících si částečně historizující podobu někdejšího urbanistického celku podzámčí.  V renesanční fázi městského urbanismu zcela jistě již existovala zástavba v tomto ohbí řeky Brtničky v prostoru pod zámkem. Hypoteticky lze ale předpokládat, že její vznik je již v etapě středověké. Většina domků zde vznikla v době velkého stavebního rozmachu po velkém požáru městečka v roce 1760 a byla přestavěna v první třetině 19. století. Z velké většiny byly buď celodřevěné, nebo jen z části zděné.

            Celá oblast Brtnice od místa, kde Brtnička tvoří široký oblouk na konci rynku až k zámeckému mostu s řadou uliček mezi zámeckou ostrožnou a Legionářskou (dříve Židovskou) ulicí se nazývá Podzámčí. 

            Z počátku 19. století, z doby staršího klasicismu patří domy č.103. V té době, v půli třicátých let byly domy č. 106 a č.116 ještě celodřevěné. U domku č. 119 došlo na počátku 19. století ke změně orientace hlavního průčelí, teprve tehdy bylo obráceno k Brtničce.

            Mezi nejvýznamnější zřejmě patří domek č. 484. Domky č. 404 a č. 429 prodělaly v druhé třetině minulého století velké přestavby, které jim vtiskly dnešní podobu.  Za vyvrcholení stavební činnosti ve 20. století, lze považovat druhou polovinu dvacátých a třicátá léta, kdy byly likvidovány následky požáru a hlavně pak období od druhé poloviny šedesátých let, kdy množství domů zcela změnilo svůj vzhled a to nejen úpravou fasád. Čas se ale ani zde nezastavil a řada domků je víceméně modernizována a tak celá oblast pomalu ztrácí historizující podobu lidových domků podzámčí. Oblouk koryta, který zde vytváří Brtnička zklidňuje celou oblast a vybízí k poklidnému korzu a k přemýšlení jaký byl asi život tehdejších lidí. 

            Kolik úsilí asi dalo hospodáři dopravit úrodu domů na dvůr a do neprůjezdných stodol statku, hned na začátku této uličky, jdeme-li po toku Brtničky, když celé stavení je vestavěno do skály a dobytek se na pastvu ze stájí musel vyhánět daleko městskou zástavbou na pastvu.

 

Podmoklí - Podmoklí
http://galerie.albumfotek.cz/14002/prohlédnout celou galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Obraz této brtnické části se zcela změnil, nejen co do názvu. Dřívější označení této místní části bylo Podmokly. Ale i do vzhledu po provedení regulace koryta Brtničky.

            V dřívějších dobách to bylo místo, kde Brtnička vytvářela jakousi nehlubokou tůňku – průtočný rybníček, který byl před malým splávkem, těsně vedle mostu. Splávek dával možnost přebrodění-projetí, pro koňské potahy. Současně tento brod - "plavisko"sloužilo zejména na večerní koupání koní. Zvláště v období parných dnů, v průběhu žní, to bylo osvěžující pro koně. Při vjetí do vody většina koní začala předními nohami vodu čeřit a nejraději by si do vody lehala. Po tomto vyplavení se ostrým rýžákem, mimo hlavy, celý kůň umyl kbelíkem vody. Nakonec se kůň znovu proplavil. Pochopitelně, že za účasti převážné částí kluků z městečka.

            Ti si nenechaly ujít večerní jízdu na neosedlaných koních po jejich plavení. Rybníček  byl u hráze natolik hluboký, že koně na těchto místech krásně plavali. Bylo velké umění se na nich udržet, neboť „jezdec“ byl stahován dozadu do vody. Musel se chytit koně za hřívu a druhou rukou vést koně.  Někteří koně, zejména mladí,  při prvním plavení se snažili udržet nad vodou velkými skoky a jezdec se na něm těžko udržel. Pro oba to však bylo pěkné osvěžení. Když byly koně proplaveni, vždy potom jeli s koňmi za vesnici na louku a zpátky na nich jeli bez sedel až do stavení hospodáře. Každý hospodář to přivítal a byl rád, že jeho koně po celodenní dřině si mohou dopřát osvěžení. 

            Ulička spojuje Hřbitovní ulici s Širokou ulicí a umožňovala povozům vyhnout se náměstí.  Brtnička byla pro pěší překlenuta dřevěnou lávkou – mostem, aby z kostela se dalo jít rovnou domů. Oblast dostala své pojmenování snad podle toho, že ji podmáčel pramen, někde z farské zahrady a tekoucí – podmáčejíc domky směrem k Brtničce.

 

Pohledy - Pohledy
http://galerie.albumfotek.cz/13961/prohlédnout tuto galerii

                        Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

4 domy - Na počátku 19. století vznikaly v blízkosti zámku klasické novostavby.  Z počátku 20. let tohoto století jsou i domy č. 60 a 61 který má ve štítě zachován letopočet 1821.  Také vedlejší domy č. 63 a 64 pocházejí z toho období a spolu se dvěma předešlými vytvářely charakteristickou skupinu čtyř lidových domů výrazně se uplatňovaly v kontextu zámeckého komplexu.             Všechny jsou zachyceny na Richterově pohledu na Brtnici z roku 1829. Je obrovskou škodou, že se nepodařilo tuto specifickou skupinu lidových domů, tak výrazně vystupující v obrazu pohledu na zámek zachránit a že došlo ke zbourání jednoho prostředního domku, čímž byla narušena celková koncepce urbanistického celku.

Další foto – pohledy  Soubor fotografií zajímavých pohledů které se vám otvírají při procházce městečkem v kteroukoliv roční dobu.

Komentář k fotogalerii:

Tato sada fotografií má komentář u jednotlivých obrázků. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Pohledy na město - Pohledy na město
http://galerie.albumfotek.cz/19913/ prohlédnout tuto galerii

                        Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Tato sada fotografií má komentář u jednotlivých obrázků. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Prachárna - Prachárna
http://galerie.albumfotek.cz/13962/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:    

            Když pojedete z Brtnice do Brncouz, třeba na vlak, tak po levé straně silnice míjíte trojúhelníkovitou křižovatku. Když se dáte po ní, přivede vás místní částí Prachárna do Nové čtvrti. Ve staré části zástavby távala fabrika, tedy několik a jedna z nich byla prachárna. Tam se stalo ohromné naštěstí, mnoho lidí přišlo o život a ještě více bylo zraněno při mohutném výbuchu v této továrně.

            Pramen z roku 1826 praví, že: „Věrodatně prachárna vyletěla do povětří následkem nějaké exploze. Po tom výbuchu až na židovský hřbitov a dokonce až a kopec „Vejrovici“ lidově zvaný lítaly kusy těl a zdiva. Na věčnou paměť v ta místa kámen s vytesanou rukou zasazen je.“

 

Radnice - Radnice
http://galerie.albumfotek.cz/13963/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:   

            Do boby kdy bylo utvářeno gotické osídlení brtnické kotliny lze položit i budovu radnice. Stavba má středověký původ i když v dnešní podoba je v podstatě výsledkem rozsáhlé a důkladné renesanční přestavby. Byla postavena na parcelách nejméně dvou gotických domů, z nichž se však dochovaly pouze fragmenty v obvodovém zdivu.

            Budova sama si dodnes dochovala svoji renesanční podobu s charakteristickými vnějšími i interiérovými znaky. Patří mezi ně hlavně celkové výtvarné řešení hlavního pětiokého průčelí završeného antikovým štítem s cimbuřím. Okna průčelí mají typická renesanční ostění se zkosenými vyžlabenými parapety a přímými nadokenními římsami.

            V interiéru přízemí, které doposud neprodělaly novodobé úpravy, najdeme renesanční slohový charakter který už ale postrádá patro. Typické jsou renesanční portálky v průjezdu. V pravém traktu najdeme několik zaklenutých prostorů hřebínkovitými klenbami. Přední část pravého traktu budovy tedy pochází z druhé poloviny 16. století a ostatní části do jeho konce a začátku 17. století.

            Zvonek ve vížce radnice dostal jméno „Robotníček“. Po pravé straně vchodu do radnice je soudní kruhový kámen - pranýř. V dobách, kdy město mělo soudní pravomoc na něm stával odsouzenec, aby si vyslechl rozsudek.

 

Rokštejnská - Rokštejnská ulice
http://galerie.albumfotek.cz/14055/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

             Za novostavbu vzniklou v druhé polovině 18. století lze považovat dům č. 269, v dnešní podobě však zcela zmodernizovaný. V pozdním baroku se také upravoval dům č. 356 o čemž svědčí plackové klenby v přízemí a některé detaily v jádře domu. Více v komentáři ke starému názvu – „Žabárna“.

 

Různé - Různé
http://galerie.albumfotek.cz/14042/prohlédnout celou galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada fotografií má komentář u jednotlivých obrázků. Jsou zde fotografie které nikam nebyly k zařazení ale přesto je považuji za důležité, neboť i drobné detaily vytvářejí obraz.          

 

Rybník - Rybník
http://galerie.albumfotek.cz/14362/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Kdysi (a není to tak dávno) zde stával mlýn bratrů Salátů. Rybníku se také říká „Šimaňák“.  Nedávno tento rybník prošel celkovou rekonstrukcí.

            Tato sada fotografií čeká na komentář. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Rychlovský potok - prohlédnout tuto galerii

Rychlovský potok
http://galerie.albumfotek.cz/15806/             Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Rychlovský potok má svoje prameny na pastvinách pod Černým lesem. Napájí řadu rybníčků a vlévá se do Rychlovském rybníku. Podél jeho toku je pěkná procházka.

            Do okolí jeho pramenů k lesu prý chodívával jeden pytlák ze Žabárny. Ten nejraději prý chodil v tyto končiny na zajíce. To se taky vydal jednou při měsíčku na „pytlačku“. S nabitou flintou si sedl na kraj lesa, pěkně pod keř a čekal. Měl nabito jen broky a tak srnčí, která se tam za chvíli přišla pást, musel nechat nepokoji. V duchu si říká: “Sem já to ale hlupec, takový pěkný kus. By mě čert spral, doma je hlad.“ Jen co se mráček přes měsíček převalil co nevidí, ne jednoho zajíčka, ale celá tlupa se honí, dovádí a poskakuje k němu. Namíří do toho zaječího chumlu a vystřelí. Zajíci se rozutekli jen jeden zůstal ležet. Nu což, lepší jeden než nic, vzal flintu a šel ho sebrat. Když se k němu ohýbá, aby ho vzal do ruky, tak se ho ptá: „ kde máš ti ostatní?“ Tu se ozve: „Utekli“. Dívá se po pastvině, nikdo. V lese je tma, tam nikoho vidět není a tak honem ho vzal.Opět uslyšel, jako by se sám zajíc ptal: „Co budeš se mnou dělat?“ Bezmyšlenkovitě odpoví:“Pane bože, co bych dělal, odnesu tě domů.“ Nelení, nekouká se nikam, hodí si ho přes rameno a spěchá. Po chvíli je zajíc těžký jako pytel, hned zas jako by nic nevážil. A tak dokola. Ale což, pomyslí si, přese tě tu nezahodím.

            Když doběhl domů, hodil ho na podlahu a tu se ho zajíc zase ptal: “ A co teď budeš se mnou dělat?“ Celý roztřesený odpoví: „Pane bože, co se dělá se zajícem? Přece se stáhne z kůže.“ A hned ho začal stahovat a taky mu vnitřnosti vyndávat. Stažený a očištěný zajíc se zase ptá: „A co teď budeš se mnou dělat“. „Pane bože, co – by, dám tě vařit“ odpoví. Druhého večera zajíce uvařil a když polévku z něho jedl, zeptal se už uvařený a na míse položený zajíc: „A co teď budeš se mnou dělat?“ „Pane bože, budu tě v božím jméně jíst.“ Jen to dopověděl, vyskočil už uvařený zajíc z mísy a oknem ven. Jen ještě zaslechl: “Hej ty, ty bys i všechny čerty sežral!“ a ztratil se ve tmě. Jak pověst praví: „Od té doby i špuntovkou by zajíce zastřelil a bez míření.“

            Když v polovině 19. století postavili kapličku „U sv. Trojice“ zmizeli z těchto končin prý „zajíci“.

 

Sloupy - Sloupy
http://galerie.albumfotek.cz/13964/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Votivní sloupy vznikají v polovině 17. století po celých Čechách i na Moravě. V Brtnici se dochovalo těchto sloupů celkem šest. Zbytky sedmého byly zazděny ve zdivu lávky vedle radnice a v nedalekém hospodářském objektu nynějším Hoffmannové domě. Brtnické sloupy pocházejí z poměrně úzkého časového období – z doby související s náboženskou horlivostí hraběte Antonína Františka Collalta. Všechny sloupy mají mělkou dekoraci dříků i hlavic. Figury a jejich drapisérie se nesměle vymaňují z bloku kamene, jejich gesta jsou strnulá. Dokazují pozdně manýristickou úroveň místní kamenické produkce obohacenou raně barokními výzdobcovými prvky.

            Sloup u kaple – sv. Josefa. Před bývalým kostelíkem Panny Marie Pomocné stojí sloup se sousoším sv. Josefa, který má pocházet snad z roku 1661. Je typickým dokladem podobných sloupů vznikajících v té době po celých Čechách a na Moravě. Má kvádrovitou spodní část členěnou zrcadlem a jednoduchými profily říms, která nese dřík – v tomto případě zdobený mělkými kanelami – na než dosedá hlavice s rostlinným dekorem.

            Sloup pod Strážkou – sv. Rocha. Při výjezdu z městečka směrem na Okřížky pod kopcem zvaným Strážka je z roku. 1661.

Sloup na Horním městě - sv. Antonína Paduánského. Stojí na křižovatce ulic tvořící náměstíčko. Je z roku 1666.

            Sloup na kopci za městečkem  - sv. Leopolda. Dalším dochovaným sloupem je sloup sv. Leopolda (1676), lidově zvaný "sv. Václav",stojící na kopci za městečkem u silnice na Jihlavu.

            Sloupy v areálu zámku jsou další 2 sloupy. Sloup se sv. Tomášem Aquinským  je v aleji vedoucí k zámecké bráně a sloup s Madonou stojící na prvním zámeckém nádvoří. Oba jsou z poloviny 17. století.

            Brtnické votivní sloupy tvoří od doby svého vzniku významnou součást městského interiéru i když neexistují zcela přesné doklady o jejich vzniku a umístění. V charakteru města se nicméně výrazně uplatňují . Oněch šest raně barokních sloupů s postavami světců dodává tichým zákoutím Brtnice jedinečný ráz a dotvářejí jeho kolorit.

 

Smírčí kříž - Smírčí kříž 
http://galerie.albumfotek.cz/13965/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Z archeologických nálezů v okolí Brtnice lze jednoznačně usuzovat, že komunikační větev Haberské cesty vedoucí Alejemi,  plnila svou funkci i její větev mezi Třebíčí a Jihlavou a vedená přes Brtnici.  Z let 1340 – 1343 pochází nařízení markraběte Karla zástavnímu pánovi Brtnice Bohuši ze Starče, aby nebránil placení mýta určeného ke dlažbě města Jihlavy v městečku Brtnice a na svých jiných zbožích.

            Nad silnicí Třebíč – Brtnice, která probíhá jihovýchodně od Brtnice po západním úbočí Strážky (Název tohoto kopce jednoznačně souvisí s průběhem staré komunikace.)  je zasazen obdélníkovitý kámen s vystouplým reliéfním křížem, na jehož vodorovném břevnu je nápis „STRASSKA TRIBUT“ a pod levým ramenem kříže vidíme schematicky zobrazení kopí s hrotem obráceném vzhůru.

            U tohoto smírčího kamene doposud jeho funkce a přesné datování nebylo jednoznačně a plně objasněno. Pravděpodobně má vztah k právním zvyklostem středověku.  Jedna z odborných teorií předpokládá, že tento kámen zastupuje jakousi cestní značku. Usuzuje se tak proto, že tehdejší formanské vozy ještě neměly řiditelné oje a rovněž brzdy vozů byly nedokonalé. Kámen tam byl tedy proto, aby upozorňoval vozky na zatáčející se cestu s prudkým klesáním do městečka.

            Lidová pověst, která však k tomuto kameni se váže, jeho vznik vykládá jinak. To prý bylo v době, kdy držitelem této lokality byl ještě Ježek z Rokštejna, syn majitele hradu Rokštejna z rodu Hrutovců, tedy počátkem 13. století. V těch dobách bylo jen ztěžka určit, kde končí drobná válka a zášť se zabitím, v rámci středověkých právních zvyklostí, a kde začíná obyčejná loupež zakončená vraždou. Na tomto místě prý jeden z jeho nižších šlechticů zabil svého soka v lásce ke krásné panně Střížovské. Protože se jednalo o pouhé zabití, byla tedy možná dohoda, kterou viník uzavřel mezi pánem a rodinou zabitého. Nesmíme zapomínat, že v tehdejší době měl pán prakticky neomezenou moc nad všemi lidmi na svém panství. Viník tedy bral na sebe závazek, že rodinu postiženého  zabezpečí, peněžní trest pánovi vyplatí a na místě zločinu postaví tento smírčí kámen, na němž je vyobrazen vražedný nástroj.

 

Stará výstavba - Stará výstavba 
http://galerie.albumfotek.cz/13966/prohlédnout tuto galerii

                        Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tyto snímky jsou z milých procházek městečkem po jeho uličkách a zákoutích. Tato sada fotografií má komentář u jednotlivých obrázků.

           

Špitálský potok - Špitálský potok 
http://galerie.albumfotek.cz/16789/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Tato sada fotografií čeká na komentář. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Tichá - prohlédnout tuto galerii

Tichá            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            O renesančních segmentech výstavby v této ulici lze uvažovat v domě č. 250 a i vedlejší dům č. 251 obsahuje ve dvorní části valeně klenutou prostoru se vstřícnými trojbokými lunetami s mírnými hřebínky, která je také renesančního původu.

            Tato sada fotografií čeká na podrobnější komentář.  Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Ulice 5. května - Ulice 5. května 
http://galerie.albumfotek.cz/14053/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada fotografií čeká na komentář.  Pomozte prosím a poskytněte informaci.

Děkuji Ježek Brtnický

 

U Pivovaru -  Zámek - zahrada
http://galerie.albumfotek.cz/20799/ prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada nás přivádí do ulice U Pivovaru, která je pojmenována podle toho, že v těchto místech stával brtnický pivovar. Pomozte prosím a poskytněte další informace k této části městečka. Děkuji Ježek Brtnický

 

Široká - Široká ulice
http://galerie.albumfotek.cz/15807/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada fotografií čeká na komentář. Pomozte prosím a poskytněte informaci.

Děkuji Ježek Brtnický

 

Valdštejnská - Valdštejnská ulice
http://galerie.albumfotek.cz/13967/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

             Celá ulice je pojmenována na památku po majitelích brtnického panství. V této ulici je řada zajímavých gotických stavebních prvků a to zejména v domech č.  p. 38, kde sklep je přístupný polokruhovým portálem goticko renesančního stylu.

            Také dům č. 41 je pravděpodobně gotického původu, o čemž svědčí zdvojená stavební parcela s mohutnou střední zdí. Dalším z domů v této ulici, který lze zařadit do gotické slohové periody, je dům č. 49 , jehož pravé křídlo s raně renesančními klenbami může obsahovat gotické základy.

            V mnoha domech v této ulici se dochovaly hřebínkové klenby středního traktu. Renesanční dům je i dům č.p. 45 jenž má ve středním traktu zaklenutou černou kuchyni.

            Téměř v každém domě je spousta zajímavých detailů a je jenom škoda, že díky necitlivým rekonstrukcím se zcela ztrácí.

 

Valdštejnský palác - Valdštejnský palác 
http://galerie.albumfotek.cz/14369/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Rohový renesanční dům č. 74 stojící na horním náměstí má značnou hodnotu pro poznán středověké zástavby Brtnice. Tento dům byl v renesanci náročně upravován. Tehdy došlo ke spojení dvou gotických domů, změněna byla podoba levého nároží, rozšířil se dvorní trakt a průčelí byl ozdobeno sgrafity. Z doby renesance pochází také ostění vjezdu a parapetní římsy oken.       Dochované fragmenty malovaného dekoru (dnes necitlivě schované pod omítkou) patří mezi projevy renesanční ornamentiky, která se uplatňoval v době nastupujícího baroka. V oválně zaklenutém průjezdu se štukovým ostěním se výrazně uplatňují barokně klasicistická vrata s motivem „Slunce“ (při přestavbě nahrazená moderními), podobná jako u některých domů na náměstí doposud zachovaných.

 

Vlčí jáma - Vlčí jáma 
http://galerie.albumfotek.cz/16790/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

Jak místní pověst z roku 1780 říká:

            Lidé, kteří žili v obci Uhřinovice, zpozorovali výskyt zvířat, o kterých někteří tvrdili, že to jsou vlci. Bylo to z místech, kde my nyní říkáme ve "Vlčích jamách". V zimě zde dokonce spatřili i jejich stopy ve sněhu a i u krajních chalup ve vesnici. Tajemné návštěvy byly čím dál tím víc dotěrnější. Stávalo se, že lidé zaměstnaní večer vyprávěním či draním peří, byli vyrušeni šramotem u okna. spatřily oči svítily jako uhlíky.  Bylo neklamným znamením, že domky jsou obléhány vlky. Vlci byli často pozorováni za měsíčních nocích, jak slídí po zbytcích potravy, na dvorku. Zpráva se rychle roznesla, ale nepřikládala se jí žádná vážnost, jelikož vlci v našem kraji byli již dávno vyhynulí. Až konečně věc vyvrcholila případem, který málem stál lidský život.Sestra majitele Dohnalovy chaloupky chodila jako mnohé jiné ženy vždy večer po chalupách drát peří. Osudného večera, sotvaže vyšla před dům na cestu, vyřítil se náhle na cestu ze stráně, tenkrát hustě trnkovým křovím porostlé vlk. Jeho náhlému výpadu se žena ubránila jen díky své duchapřítomnosti. Tenkrát byly všechny části obleku našich předků tkány z lněných nití, které si lidé vyráběli sami z pěstovaného lnu. Tak i vlkem napadená měla přes svou lněnou suknici zástěru z této látky. Rozvázala tkaloun zástěry a hodila  ji na hlavu vlka. Zatímco se šelma nemohla zbavit nenadálé přikrývky, utekla vyděšená žena do chléva, který se nalézal pod byty domu, zavřela dveře a tím se zachránila. Rozervaná zástěra a pravdivé vyprávění té, jež zažila chvíle opravdové hrůzy konečně přesvědčilo všechny ostatní o tom, že řeči o vlcích nejsou výtvorem pouhé obrazotvornosti. Úřední správa brtnického nadlesního v roce 1781 říká, že lesní adjunkt vystopoval pět vlčat a za těch pět chycených vlčků dostal i zaplaceno. Kromě želez (kapkan), byli hojně budované vlčí jámy. V témže roce  dostali obyvatelé instrukce k vybudování vlčích jam v každé vesnici. Jako návnada sloužila domácí zvířata (husa,podsvinče,...). Ale ejhle:"Kdo jinému jámu kopá,..."v jamách se nacházeli nejen vlci ale i jiná zvěř a i lesní a tak byly jámy zasypány a zůstala jen tato pověst.

Loc: 49°18'26.055"N, 15°38'1.493"E

 

Výrovka - Výrovka
http://galerie.albumfotek.cz/19914/prohlédnout tuto galerii

                        Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Severně od Brtnice, za Špitálským potokem se nad Brtničkou tyčí Výrova skála 585 metrů n. mořem. Celé oblasti se říká Výrovka – Na výrovce.

Myslivci a hajní vynalezli řadu způsobů, jak počet "škůdců se zahnutým zobákem" snížit. Nejčastější bylo zařízení zvané výrovka. Z tehdejších mysliveckých pravidel jenž vycházející ze skutečnosti, že výr velký "jest v tak všeobecné nenávisti dravci denními, že ti jakmile ho spatří, útočí bezhlavě naň. Myslivcem k tomu chovaný výr nalézá se na berli, k níž jest za pařáty řetízkem připoután. Jsou-li na blízku výrovky stromy s řídkou korunou, sedají si po boji s výrem unavení draví ptáci na ně a myslivci jest snadno odstřeliti je".

            Tohoto způsobu lovu ptáků  a čižby bylo na brtnickém panství hojně využíváno i v dřívějších dobách, neboť se výrovka zachovala jako místní název pro tuto oblast, kde čižba a zejména výrovkou prováděna byla. S ohledem na přesnost střelby pušek v těch dobách, je až neuvěřitelné, jak účinné redukování dravců bylo docíleno. Svědčí o tom výhřad sepsaný během dvou dnů na podzim roku 1812 zdejším lovčím Tepržidkem. Bylo uloveno: 12 sokolů, 11 ostřížů, 25 kání, 27 jestřábů, 23 krahujci, 18 poštolek, 41 vran a 15 strak.

            Mimo tento způsob lovu ptáků byla na Brtnicku velmi rozšířená také čidba. Čižba byla až do 19. století samostatnou profesí stojící vedle lovu zvěře. V podstatě se jednalo o chytání drobnějšího ptactva. Venkovský člověk věnoval dříve převážnou část svého života starostem o svoji obživu. V honbě za potravou nepohrdl ničím, co mu nabízela příroda, tedy ani malým ptactvem. K jeho přelstění a ulovení používal všech dostupných prostředků - sítí, ok, lepu, pastí a jiných ptáčnických zařízení.

 

Za Česnekovými - Za Česnekovými 
http://galerie.albumfotek.cz/15174/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

 

Komentář k fotogalerii:         

            Nenápadná ulička na kraji městečka vedoucí kolem samých malých starších chalup. Na jejím začátku u silnice bývala známá kovárna.

Původní název této uličky ještě hluboko v dávnověku byl za „mlýnem“, neboť při hlavní cestě z Brtnice stával mlýn. Koncem 18. století v upomínku na staré Právo nazvala obec k návrhu místního Okrašlovacího spolku na ulici „Spravedlnosti“ neb tudy chodívaly procesí s odsouzenými na popraviště, které bylo nahoře Na špici za silnicí do Okřížek.

            Ulička byla po smrti pana Česneka přejmenována na jeho počest na Za Česnekovými.

            Když se dáte touto uličkou, tak se dostanete na Strážku a pěknou procházkou můžete jít buď nahoru na Žabárnu, nebo si udělat větší výlet a přes Špici až k Česnekově stodole a potom loukou k cestě která vede k hájovně v Černých lesích zpět do městečka.

 

Za Hospodou - Za Hospodou 
http://galerie.albumfotek.cz/14001/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Ulička za hospodou vzniká pravděpodobně v druhé polovině 16. století, jakožto obslužná místní komunikace k novým měšťanským domům na náměstí. Byla to uzoučká klidná ulička a tak dostala název Tichá.

            Její význam vzrostl se stavbou nové židovské synagogy, která byla postavena v náměstí. Největší rozkvět měla ale v pozdějších dobách a to zejména koncem 17. století a zejména v době, kdy Collaltovská stavební činnost expandovala a v této uličce byla stavení stavebních řemeslníků, která později převzali bezzemci. Domky v této uličce byl tedy malé, jedno maximálně o dvou místnostech většinou bez stodol a kůlen vestavěné do stráně přilehlého kopce.

            Dřívější pojmenování Tichá se vzhledem k vzniku velké panské hospody na náměstí moc neujal a tak se jí začalo říkat Za Hospodou. Tak mám Tichá ulice přestala být tichou a začala být velmi rušnou a frekventovanou ulicí Za Hospodou.

 

Za pivovarem - Za pivovarem 
http://galerie.albumfotek.cz/17169/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Ulička s novější zástavbou.  V jejím pojmenování se odráží místo brtnického pivovaru. V kronikách stojí, že již Švédové, kteří v Brtnici rabovali, nešetřily ni pivovaru.  A od roku 1727, měla Brtnice dva pivovary. 

            Kolem roku 1790 byla činnost jednoho z pivovarů zastavena .Po požáru v roce 1803 byl Collalty postaven nový pivovar, jehož budovy dodnes stojí. Až do roku 1945 měla Brtnice své Brtnické pivo.

            K pivovaru rovněž samozřejmě patří i chmelnice. Na přelomu 18. století jsou zaznamenány dvě tratě chmelnic – Pod rybníkem a vedle Nivy panské.

 

Zámecký kostel - Zámecký kostel 
http://galerie.albumfotek.cz/20083/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

(Dřívější názvy: Modlitebna sv. Matouše, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel blahoslavené Juliány a kostel sv. Karla Boromejského a blahoslavené. Juliány).

            V roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna také stavebníkem původní evangelické modlitebny situované na jižní konec ostrožny se zámkem, zasvěcené sv. Matoušovi, s hrobkou Valdštejnů.

            Nový vlastní brtnického panství hrabě Rombald z Collalta et San Salvatore v roce 1629 přestavuje modlitebnu na zámecký kostel Nanebevzetí P. Marie. K původnímu evangelickému kostelu sv. Matouše připojil boční kaple, takže vzniklo řešení ne nepodobné půdorysu řeckého kříže. Do průčelí byla vkomponována věž s otevřenou předsíní v přízemí.

K vysvěcení kostela a jeho předání mnichům pavlánům došlo až 19. srpna 1641.

            Pavláni byli v Brtnici zrušeni v roce 1784  a v témže roce byl rovněž zrušen i kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel, který v těch dobách sloužil již delší dobu jako skladiště. Byl v roce 1831 znovu obnoven a vysvěcen. Tentokráte jako kostel by zasvěcen blahoslavené Juliáně z rodu Collalto. Další opravy kostela prováděné v období těsně před první světovou válkou se dotkly hlavně interiéru, z něhož byl odstraněn barokní oltář a nahrazen novým. Opravována byla i kazatelna, varhaní skříň, štuková výzdoba, okna a dlažba.

            Současnou podobu kostela tak tvoří výsledky složitého stavebního vývoje, které jsou také poznamenány opravami z poloviny i konce 20. století, které se nejvíce dotkly střešních plášťů a fasád. V současnosti je tento „zámecký chrám“ je zasvěcen sv. Karlu Boromejskému a blahosl. Juliáně.

 

Zámek - Zámek
http://galerie.albumfotek.cz/13968/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:   

            Brtnice bývala od nepaměti křižovatkou cest, a proto zde vznikl na strategickém místě ve 13. století hrad, aby ji střežil. V roce 1224 se stal zeměpanským a zůstal jím až do roku 1384. Počátkem 15. století náležel Valdštejnům. Za husitských válek Jindřich z Valdštejna dosavadní hrad přebudoval, takže se v r. 1430 připomíná jako bezpečné sídlo s rozsáhlým opevněním a hlubokým vodním příkopem. Vjezd do hradu střežila brána s cimbuřím. která byla později renesančně upravena. Původně gotický hrad dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna. Pozdně gotický hrad přestavěn v renesanční zámek s třemi nádvořími.

            Dalším majitelem a představovatelem zámku byl hrabě Rombald Collalto. Dvakrát byl jeho hostem na Brtnici i císař Ferdinand II. Při jedné návštěvě onemocněl a uzdravil prý se vodou ze studny v zámeckém stromořadí (odtud název Císařská studna). Ve druhé čtvrtině 17. století, došlo také k barokním úpravám zámku. Přesto však zůstal renesanční charakter zámku uchován.

            Od té doby se přes první a druhé nádvoří vchází na třetí nádvoří, zdobené zmíněnou barokní kašnou s kovanou mříží z poloviny 17. století, kde stojí zámecký palác s arkádami. Do zámku vede majestátní schodiště s renesanční rustikou. V klenutém sále se štukovým stropem jsou nástěnné obrazy s místními historickými motivy, v sále předků obrazy předků rodu v císařském sále je celkem 11 obrazů, představujících vjezdy habsburských panovníků do Brtnice. Obrazy byly instalovány ve zvlášť upraveném sále, zvaném pak sál vjezdů. V sále předků bývala collaltovská obrazárna podobizen, v níž viselo začátkem 18. století na 200 obrazů.

            Stavební činnost neustala ani v prvních desetiletích 19. století. Na zámku po rozsáhlých stavebních úpravách provedených po požáru docházelo po dobu téměř celých sedmdesát let k dílčím změnám. Nad hlavním schodištěm, na zdech zámku i v průčelí byly umístěny historické nápisy o postupu přestavby zámeckých budov. Nejpodstatnější změnu však prodělal zámecký park. Ten byl v roce 1817 založen v anglickém stylu a byl v něm postaven Dianin chrámek. Celý park byl osázen vzácnými stromy. Nová fáze obnovy a výstavby zámeckých budov nastala až v roce 1842. Bylo postaveno patro nad do té doby přízemním traktem západního křídla středního nádvoří. Budova byla prodloužena a zastavěn někdejší příkop. S použitím romantických novogotických architektonických detailů bylo také upraveno křídlo zámku mezi středním a jižním nádvořím. Tím se vlastně vývoj podoby brtnického zámku uzavřel. Od těch dob byl zámek pouze využíván a postupně chátral. Pozdní úpravy (mj. snížení věží, výstavba stálých kamenných mostů, dílčí likvidace příkopů) naštěstí zbavily objekt pevnostního vzhledu jen částečně. Collaltové zůstali majiteli zámku a velkostatku až do konce druhé světové války.

 

Zámek - pohledy - Zámek - pohledy 
http://galerie.albumfotek.cz/20212/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tyto fotografije jsou výsledkem toulek po okolí městečka, kdy se vám otevírají krásné výhledy na scenérie se zámkem. Tato sada fotografií má komentář u jednotlivých obrázků.

            Pomozte prosím a poskytněte případně podrobnější informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Zámek - zahrada - Zámek - zahrada
http://galerie.albumfotek.cz/20799/ prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Tato sada fotografií čeká na komentář. Neboť původní podoba zámecké zahrady byla nepochybně zcela jiná a lidu veřejnému nepřístupná. Pomozte prosím a poskytněte informaci. Děkuji Ježek Brtnický

 

Zašpitálem - Zašpitálem
http://galerie.albumfotek.cz/14013/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Zašpitál, tak se nazývá tato místní část, která v dřívějších dobách bývala židovským getem – od poloviny Jihlavského mostu. Ještě dnes jsou zde k nalezení posledních domečky – pár malých domků tak 6 krát 6 metrů  s maličkými dveřmi o jedné místnůstce, typické chudinské obydlí dřívější doby. Povětšinou prý židovské domky. Naleznete zde ale ani velký výstavný dům s podloubím, prý to bývala židovská radnice, nebo velkou vesnickou chalupu.

            Celá oblast byla pojmenována podle toho, že se nacházela za špitálem, který vznikl po velkém moru. Od konce 20. století zde ale dochází k velké změně, parcely jsou slučovány a vznikají nové výstavní domky. Na začátku této části bývala škola, dnes je to Dům s pečovatelskou službou - „Pečovák“.

 

Žabárna - Žabárna
http://galerie.albumfotek.cz/13969/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            Brtnická část Žabárna zahrnuje všechny uličky Rokštejnské, dříve nazývaná Žabí ulice. Podoba a rozložení zástavby vylo v dřívějších dobách zcela jiné. Celá tato oblast trpívala pravidelnými záplavami z úžlabí polí. Největší pohromou pro tuto část byla asi povodeň v roce 1929.  Domky byly podél klikatícího se Rokštejnského potoka přilepené na svahy údolíčka. V horní části kde se údolí otevírá do krajiny dodnes stojí několik původních stavení. Stejně tak najdeme malé přisedlé domečky i v její střední části a objevíme zde i několik větších hospodářských stavení z doby před pohromou. K jihu obrácené údolíčko bylo známé jako část s velmi hojným výskytem žab a odtud je místní název. Konec útrapám učinilo až zaklenutí potoka koncem minulého století (1982).

            Nahoře, v místě, kde se původní Rokštejnský potok zatáčel kolem tří chalup dolů do svahu, stojí hospodářské stavení se stodolou ve svahu. To bývalo hospodářství brtnického doškaře. Domy prostých obyvatel byly odpradávna pokrývány slaměnou doškovou krytinou. Toto pokrytí střech přetrvalo mnohde až do 19. století.

            Došky si každý hospodář vyráběl převážně sám. Když se měla zakrýt větší plocha, připravovaly se došky z několika sklizní. Hospodáři si mnohdy dovedli střechu došky pošívat sami, při větších opravách, či při pokrývání celé střechy se k práci volal zkušený doškař. Dobře provedená došková krytina z kvalitní žitné slámy měla životnost 40-50 let. Došková střecha měla několik výhod - byla lehká a vzdušná, tepelně izolovala půdní prostor, bránila zavátí sněhu do půdního prostoru a byla laciná, protože se vyráběla z vlastní přebytečné slámy. Její velkou nevýhodou byla snadná zápalnost, hořlavost a malá možnost hašení. Při požáru hořící došky vylétávaly vysoko nad domy a vítr je zanášel na okolní střechy, takže požár v jednom domě míval katastrofální následky pro celé městečko. Z toho důvodu začala Brtnická obec, po velkých požárech, vyžadovat na novostavbách tvrdé střechy většinou z pálených tašek z vlastí obecní cihelny.

 

Židovský hřbitov - Židovský hřbitov 
http://galerie.albumfotek.cz/16791/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

      Nejstarší židovský hřbitov v Brtnici se měl nalézat na severní stráni za kaplí Panny Marie Pomocné,  na příkaz vrchnosti byl však před r. 1600 zrušen.  Bezprostředně byl proto založen druhý hřbitov - na severovýchodním okraji městečka po pravé straně silnice do Panské Lhoty. Pohřebiště obdélného tvaru je situované ve stráni mezi lesem a silnicí na ploše 2050 m2. Náhrobky staršího typu v počtu asi 250 kusů jsou provedeny hlavně v místní žule, jejich členění a výzdoba je střídmě barokní odpovídající 17. - 18. století. Jako symboly zde nalezneme motiv koruny, jelena, květu a vinného hroznu.  Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z r. 1672.

            Vedlejší nový hřbitov byl založen roku 1860, Z obřadní síně postavené na tomto hřbitově je zachována pouze nedávno opravená průčelní stěna. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1942. Během 80. let 20. století byl hřbitov příležitostně čištěn.

 

Mimořádně aktuálně zařazeno neboť výrazně změní krajinu.

Oprava silnice Brtnice - Zašovice - Oprava silnice Brtnice - Zašovice 
http://galerie.albumfotek.cz/20668/prohlédnout tuto galerii

            Z této adresy, po připojení k internetu, je možné do galerie vložit vaše fotografie nebo si fotografie uložit do vašeho PC.

            Pomozte prosím vytvářet historický obraz našeho městečka a poskytněte ostatním svoje materiály a informace.

Komentář k fotogalerii:

            V polovině července 2008 byla zahájena druhá etapa zkapacitnění hlavního silničního tahu II/405 Jihlava - Červená Hospoda - Třebíč. Cílem úprav úseku Brtnice - Zašovice v délce téměř pět kilometrů, který má být dokončen v říjnu příštího roku, je modernizace a dosažení odpovídajícího jízdního komfortu na trase. Silnice bude rozšířena ze současných 6 - 8  m na 9,5  m, dojde k narovnání několika nebezpečných úseků a zmizí i prudké stoupání a klesání mezi oběma obcemi.

            Oprava úseku Brtnice - Zašovice je pokračováním jedné z největších investičních dopravních akcí kraje Vysočina z Jihlavy na Třebíč. 4,87  km dlouhý úsek má rozpočet ve výši 175  milionů. Kč (85% EU, 7,5 % státní rozpočet a 7,5% kraj Vysočina) a je druhou stavbou vedoucí ke zkapacitňování komunikace z krajského města na Třebíč.

            Nově projektovaná silnice se změní zásadně na dvou místech - na odbočce k obci Heraltice a Kněžice. V obou případech půjde o změnu stávajícího napojení na vedlejší silnici. "Součástí stavby je také nově budovaný propustek v první části stavby za Brtnicí. Nově zabudovaný tubosider o délce 53  m a výšce 2,5  m umožní volný pohyb zvěře. Zhruba ve své první třetině (od Jihlavy) bude komunikace vedena oboustranným skalním zářezem o hloubce téměř 10  m", uvedl radní kraje pro oblast majetku Miroslav Houška. Skalnímu zářezu bude předcházet umělý násep, kterým projektant odstranil nebezpečné klesání, násep bude zhruba 10 metrů vysoký.